Reglament UE núm. 1169/2011 del Parlament Europeu

La Unió Europea va publicar l’any 2011 una norma fonamental, relativa a l’etiquetatge dels aliments: ens referim al Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell i les Directives 2002/67/CE i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió.

Es tracta d’una norma de gran importància perquè consolida la normativa actual en relació a l’etiquetatge dels productes alimentaris, i que serà d’aplicació a partir del 13 de desembre de 2014.

Aquest Reglament (que s’estructura en sis capítols) inclou aspectes relatius a l’etiquetatge obligatori, a l’etiquetatge voluntari, així com a certs requisits generals d’informació alimentària i responsabilitats dels explotadors d’empreses alimentàries. Entre ells, hi ha aspectes realment nous, com podrien ser l’etiquetatge nutricional obligatori, els requisits d’indicació dels ingredients al·lèrgens, la grandària de la tipografia i la venda a distància entre d’altres.

L’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, conscient de la seva importància, va prendre la iniciativa de proposar una traducció al català d’aquesta norma, amb la finalitat d’oferir un document de consens que pogués ser d’utilitat tant per als consumidors com per a totes aquelles empreses alimentàries que volguessin etiquetar els seus productes en català.

Aquesta iniciativa de l’ACCA va ser traslladada als seus membres, i finalment es van adherir a la mateixa un conjunt de persones que han ofert la seva experiència i treball de forma totalment desinteressada i voluntària al llarg de tots els mesos que ha durat la seva elaboració.

Tant elles com l’ACCA consideren que aquesta versió, que avui es publica en format digital, és considerada per l’ACCA i per tots els que hi han treballat un projecte viu, obert a suggeriments i comentaris que la puguin enriquir amb el pas del temps.

El President de l’ACCA (Abel Mariné) i la resta de membres de la Junta de l’ACCA agraeixen a tots els participants d’aquest projecte (Mar Blanco, Enric Botey i molt especialment a Alfred Benavent, Antoni Garcia Gabarra, Andreu Gavilán, Carolina Padula i Roser Romero del Castillo) la seva professionalitat i l’esforç emprat en aquest projecte. També volen agrair a la coordinadora Silvia Bañares, la seva tasca impulsora i a Teresa Balagué el seu suport constant.

Aquesta versió online incorpora les modificacions introduïdes pel Reglament UE 78/2014.

Barcelona, abril de 2014
Nota important: Els revisors, a fi de respectar al màxim la literalitat de la norma, no han volgut introduir cap comentari dins el text del Reglament. Tot i així consideren important remarcar que, a l’Annex VI part A punt 7 relatiu als preparats carnis, la traducció correcta al català seria «elaborat a partir de peces de carn» i «elaborat a partir de peces de peix».

 Reglament català consolidat abril 2014

Compartir

VI Workshop d’avaluació del risc a la cadena alimentària

Eines per a l’avaluació i la gestió del risc

Data: 14 de maig de 2014 de les 11,00 h a les 14,00 h

Lloc: Sala Prat de la Riba

Programa

 

MENGEM SA? XI Jornada Protecció Vegetal

Data: 28 de febrer de 2014
Lloc: Sala Prat de la Riba. IEC, Barcelona

Imatge patrocini vertical 2

La XI Jornada de Protecció Vegetal (Mengem sa?) organitzada conjuntament amb la ICEA  va aplegar, el 28 de febrer de 2014, experts del sector per debatre sobre alimentació i trobar resposta a la pregunta: Mengem  sa?.

Llegiu les notes i comentaris de la JornadaNotes sobre Jornada MENGEM SA

Es conclou que un cop avaluada la qualitat dels aliments al nostre abast, podem menjar sa si volem (es tracta de triar degudament quan comprem i de preparar i combinar bé els aliments), si podem (el preu pot fer que alguns dels més saludables no sempre siguin els més assequibles) i si en sabem (per escollir correctament, és necessari informar-se a partir de fonts científicament solvents).

A la pregunta Mengem sa? a Europa podem substituir l’interrogant per una afirmació: Sí, Mengem sa!

Segona circular  2na Circular Jornada MENGEM SA

Empreses col·laboradores i patrocini de la Jornada Patrocini Jornada MENGEM SA

Podeu descarregar:

Documentació lliurada als assistents Publicació

Conferència inaugural de Francesc Llauradó

Ponència sobre valor nutritiu dels aliments de Rosaura Farré

Tríptic Mengem sa Tríptic

Properament MÉS continguts: conferències enregistrades, més presentacions…