Nova Junta Directiva de l'ACCA

En l’Assemblea del dia 11 de març va ser elegida la junta presidida pel Dr. Josep Obiols per als propers quatre anys.

El resultat de la votació entre les dues candidatures presentades per dirigir l’ACCA durant el període 2008-2012, va ser molt ajustat, amb 43 vots a favor de la candidatura presidida pel Dr. Abel Mariné i 45 vots per la candidatura presidida pel Dr. Josep Obiols.

Va votar el 40 % dels associats i 17 vots van ser declarats nuls.

Cal recordar que segons els Estatuts de l’ACCA, els membres associats (estudiants) i els membres protectors (empreses i entitats) no tenen dret a vot

La composició de la nova Junta Directiva és:

President: Josep Obiols Salvat
Vicepresident: Josep M. Monfort Bolivar
Secretària: Laura Isabel Arranz  Iglesias
Tresorer:  Josep Mestres Lagarriga
Vocals:   Alfred Benavent Vallés
              Sílvia Bañares Vilella
              Pere Castells
             Francesc Malgosa Granja
             Mercè Raventós Santamaria
             M. Assumpció Roset i Elias
             Maria Josep Rosselló Borredà
            Ramon Segura i Cardona
            Josep Yuste Puigvert.

El programa d’actuació general va ser presentat en la convocatòria de l’Assemblea general de socis, Notícia núm.  8010  del web, editada a l’últim butlletí electrònic distribuït entre els socis.