Assemblea general ordinària de socis de l'ACCA celebrada l'11 de març de 2008

Acta de l’Assemblea general ordinària de socis corresponent a l’any 2007 i en el qual es procedí a la renovació de la Junta Directiva.

Amb l’asistència d’uns 50 associats se celebrà l’assemblea general ordinària de socis en què es passaren comptes de les activitats de l’any 2007 i de la situació econòmica actual de l’ACCA. També es procedí a l’elecció de la nova Junta Directiva mitjançant la votació de les dues candidatures presentades, i amb la participació de 102 votants.

Acta