Lliurament del Premi ACCA 2008

Premi ACCA 2008 atorgat a la senyora Elena Carrillo pel seu treball: Disseny d’un crèdit variable sobre hàbits saludables per al 1r cicle de l’ESO.

També s’ha concedit un accèssit al treball de la senyora Carme Suárez, Estudi de la resposta immunitària específica en rates alimentades amb una dieta rica en cacau.

La Comissió encarregada per a l’adjudicació del premi va estar formada per la senyora M. Josep Rosselló, i els senyors Eusebi Puyaltó i Josep Obiols, acordà atorgar el premi per a estudiants ACCA 2008 a:

Elena Carrillo Álvarez pel treball titulat: Disseny d’un crèdit variable sobre hàbits saludables per al 1er cicle de l’ESO.

I també concedir un accèssit al treball Estudi de la resposta immunitària específica en rates alimentades amb una dieta rica en cacau, de la senyora Carme Suárez Germà. Els premis seran lliurats el dia 24 d’abril a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

Altres treballs presentats a la convocatòria de 2008 han estat:

• Manual d’anàlisi de perills i punts de control crític per als productes de més risc de les indústries làcties del Ripollès, de Mariona Rota i Cano.
• Propietats antimicrobianes dels polifenols a malvasia de Sitges, de Maria Nieves Andreo Santiesteban.
• Valoració de l’estat nutricional i dels hàbits alimentaris i posterior intervenció educativa alimentario-nutricional en joves esportistes, de Saül Llamazares Navarro i Agnès Marginet i Costa.
• Control visual del blat dur espanyol, de Yolanda Robles Miguel.