Document de treball sobre perfils nutricionals

La Comissió Europea ha elaborat un primer esborrany per l’establiment de perfils nutricionals als aliments d’acord al reglament 1924/2006 sobre declaracions de salut.

Document en pdf