Enllaços

ADMINISTRACIONS
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Departament de Salut
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Fundació Catalana per a la Recerca
EFSA (European Food Safety Authority)
AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición)

RECERCA
Campus de l’Alimentació de Torribera
Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)
Consell Superior d’Investigacions Científiques (amb enllaços a centres de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Lleida
Campus Agroalimentari de la Universitat de Girona
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)
Institut Nacional d’Investigacions Agràries (INIA)
Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA-UPC)

ASSOCIACIONS DE PROFESSIONALS EN CIENCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
AEFI Asociación Española de Farmacéuticos de Industria – Secció Catalana
Asociación Española de Dietistas Nutricionistas – AEDN
Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya
Sociedad Española de Ciencias Sensoriales – SECS

FORMACIÓ
IES Poblenou, Departament d’Indústries Alimentàries
Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech. Area d’Educació de la Diputació de Barcelona
Máster en Tecnología y Control de los Alimentos-Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF)
• www.fundacio.upc.edu // Màsters Fundació UPC
Màster en Desenvolupament i Innovació d’Aliments-Universitat de Barcelona
Màster en Seguretat Alimentària-Universitat de Barcelona
Màster en Qualitat de Medicaments i Aliments-Universitat de Barcelona
Màster en Nutrició i Metabolisme