Legislació

DOUE

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es

Lloc web del Diari Oficial de la Unió Europea. Trobarem els texts oficials en ell publicats. Resulta d’utilitat quan es busca el text complert d’una normativa concreta, quan es coneix alguna dada de la mateixa per tal de fer la cerca.

BOE

http://www.boe.es/diario_boe/
http://www.boe.es/aeboe/consultas/

Lloc web del Boletín Oficial del Estado. Trobarem els texts oficials en ell publicats. Resulta d’utilitat quan es busca el text complert d’una normativa concreta, quan es coneix alguna dada de la mateixa. A la primera pàgina hi ha una opció per fer consultes, on es pot buscar per diferents criteris.

ORGANISMES I AGÈNCIES DE SALUT

Unió Europea

DG Health and Consumers protection (food safety, comissió europea)

http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm

Web de la Comissió Europea. Trobarem un apartat d’alimentació en el que hi ha tota la legislació alimentària europea que hi ha fins al moment. Els desplegables permeten trobar tota la normativa a nivell europeu, ja sigui per sectors o per temes. Està molt actualitzada i és ideal quan es desconeix la normativa europea referent a un tema concret. Els texts complerts de les normatives acostumen a estar en els diferents idiomes de la Unió Europea i inclús en diferents formats digitals.

AESAN

http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/legislacion/legislacion.shtml

Web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Trobarem un apartat de legislació on es pot trobar la normativa principal de l’àmbit alimentari. El que resulta de més utilitat és que es pot consultar la normativa existent, per sectors o per temes.

ACSA

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2820/index.html

Lloc web de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Disposa d’un apartat de legislació que és una base de dades molt complerta i actualitzada. Els menús desplegables permeten fer cerques amb diferents criteris i per diferents temes, molt generals o molt concretes. És ideal quan volem saber quina legislació, tant europea, nacional o local, existeix referent a una matèria. L’únic inconvenient és que triga una mica en carregar-se.

ALTRES  – BUSCADORS DE LEGISLACIÓ

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Web del Dret de la Unió Europea. Accés directe i gratuït a la legislació de la Unió Europea. El sistema permet consultar el Diari Oficial de la Unió Europea i, entre altres coses, inclou els tractats, la legislació, la jurisprudència i els treballs preparatoris de la legislació. Ofereix àmplies possibilitats de cerca.

http://www.curia.europa.eu

Lloc web del Technical Regulation Information System, d’informació 98/34 sobre normes tècnics nacionals. Es poden trobar els projectes de normes tècniques nacionals relacionats amb productes i amb serveis abans de ser adoptats a nivell nacional. Aquest procés afavoreix la transparència i es fa per tal d’informar a al Comissió Europea i als altres Estats Membres dels projectes de normes tècniques per tal de disminuir el risc que aquestes futures normes nacionals generin obstacles injustificats entre els EM.

http://noticias.juridicas.com/

Web de Noticias Jurídicas. Al seu apartat de legislació ens permet buscar texts de normes per diferents criteris, quan coneixem alguna dada de la norma en qüestió. El format és molt pràctic i fins i tot, hi ha algunes normes que es poden trobar en forma consolidada o unificada en un text amb els comentaris i referències de totes les seves modificacions.