Història

L’ACCA fou creada l’any 1979 per iniciativa de la Dra. María del Carmen de la Torre Boronat, catedràtica de Bromatologia i Toxicologia a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, juntament amb altres professionals de la indústria i de les ciències de l’alimentació, que en redactaren els Estatuts i signaren l’acta de fundació:
Maria Glòria Aguado i Blanco ( ), Jaume Armengol i Mateo (químic), Josep Boatella i Riera (farmacèutic), Josep Lluís Bori i de Fortuny (enginyer agrònom), Enric Botey i Agell (químic), Pilar Cervera i Rial (dietista), Josep M. Cendrós i Piera (químic), Agustí Contijoch i Mestres (químic), Ramon Coronas i Alonso (dietista), Rosaura Farré i Rovira (farmacèutica), Josep Lluís Gómez Caamaño (veterinari), Lluís M. Gonzàlez i Vaqué (advocat), Josep Gorchs i Dot ( ), Francesc Jené i Borràs (farmacèutic), Josep López i Batllori (farmacèutic), Isabel Méndez i Mateu (farmacèutica), Antoni Millet i Martí ( ), Benet Oliver i Clapés (farmacèutic), Josep Peracaula i Millás (químic), Martí Pujol i Forn (farmacèutic), Joan Rius i Santacana ( ), J. Rocamora ( ), Artur Salvadó i Salvadó ( ), Josep M. Ventura (farmacèutic), Robert Xalabarder i Coca (químic), Josep Vilacís i Argila ( ), Maria Xirau i Vayreda (química).

En l’entrevista publicada a la revista TECA el gener de 1999, la mateixa Carmen de la Torre comenta que «volíem reunir-nos a prop de casa, i una manera d’aconseguir-ho era fent la nostra pròpia associació, i “Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació” era un bon nom. Vàrem veure que a casa nostra hi havia molta indústria alimentària i gent molt interessant. Vàrem pensar que si posàvem en contacte tots els nostres coneguts podríem enriquir-nos de la gran diversitat de coneixements que podien exposar-se al voltant d’un tema de discussió, perquè ningú ho sap tot de totes les coses». Amb aquest esperit va néixer l’ACCA.

Durant els primers anys, la seu de l’Associació fou la Càtedra de Bromatologia, fins que l’any 1989 la secretaria es traslladà a les oficines de la PIMEC, per organitzar la seva administració i atendre prop dels dos-cents cinquanta associats. El canvi permeté iniciar els tràmits per ingressar a l’Institut d’Estudis Catalans, que varen culminar el 1992 amb l’adscripció de l’ACCA a la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC com a societat filial. El delegat de la Secció de Ciències i Tecnologia a l’ACCA és el Dr. Josep Castells i Guardiola. Amb motiu de la incorporació a l’Institut es modificaren els Estatuts de l’Associació.

L’any 1996 neix la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments, que edita l’ACCA per donar servei als professionals del món de l’alimentació.

L’any 2004 es publica el Butlletí ACCA, que juntament amb la pàgina web faciliten la comunicació amb i entre els associats.