Presentació

L’ACCA és una associació amb personalitat pròpia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que aplega persones físiques i jurídiques interessades en l’estudi, el desenvolupament, la difusió i l’intercanvi de coneixements sobre les ciències de l’alimentació, en el sentit més ampli.

L’ACCA fou fundada l’any 1979 i desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes.

L’ACCA publica la revista TECA (Tecnologia i Ciència dels Aliments) i edita aquesta pàgina web amb el propòsit de fomentar la comunicació amb els associats.

L’ACCA organitza conferencies i jornades tècniques, col·labora amb grups de recerca i altres entitats en l’estudi de les ciències de l’alimentació.