Pròximes activitats
 • 19.06.2018 |
  Presentació del llibre “Europa a les fosques. Polítiques socials en el feixisme”
  » Més informació «
 • 26.06.2018 |
  Conferència “Hacerse adulto en España: la integracion de las segundas generaciones”
  » Més informació «
 • 27.06.2018 |
  Seminari
  » Més informació «

Presentació

L’Associació Catalana de Sociologia (ACS) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i forma part de la Federació Espanyola de Sociologia (FES). L’ACS fou creada, el 1979, com a societat científica per conrear la Sociologia a Catalunya i per difondre les aportacions dels sociòlegs i sociòlogues compromesos amb el present i el futur de la nostra societat i del nostre món.

L’ACS organitza periòdicament el Congrés Català de Sociologia i edita la Revista Catalana de Sociologia i l’anuari Societat Catalana, a través dels quals dóna a conèixer la producció científica de la nostra disciplina. Mitjançant el Premi Joves Sociòlegs i el Premi Catalunya de Sociologia, treballa per promoure les noves generacions i una major presència de la sociologia en la vida cultural i científica del país. L’organització de conferències, seminaris i debats internacionals ofereix als socis un espai de relació i d’intercanvi per a integrar-se en una comunitat científica viva i innovadora.

Cicles de conferències
Promouen el debat i la reflexió sociològica a Catalunya sobre temàtiques rellevants. Cada any se celebra un cicle de conferències.

Seminari de Teoria Sociològica Crítica Raimon Bonal
Invitació oberta a lectures i comentaris sobre sociòlegs. El seminari rep el nom de Raimon Bonal, qui fou president de l’ACS.

Butlletí als socis
De distribució periòdica, conté les informacions cabdals sobre esdeveniments pertinents a l’ACS. Inclou un article curt.

Revista Catalana de Sociologia
Publicació científica de dos números l’any. Publica articles de caràcter científic i en català que són fruit de recerques. La revista és una plataforma de difusió científica de la sociologia.

Anuari Societat Catalana
Edició anual d’un llibre que dictamina sociològicament sobre impactes socials i tendències de l’any. Aporta indicadors i dades.

Concurs de Joves Sociòlegs
Fomenta la recerca i la difusió de la recerca de sociòlegs novells o joves recentment graduats en sociologia.

Premi Catalunya de Sociologia
Cada dos anys, l’ACS premia una recerca o un itinerari professional d’entre els sociòlegs que treballen a Catalunya.

Congrés Català de Sociologia
Organitzat per l’ACS en col·laboració amb altres institucions, reuneix cada tres o quatre anys els sociòlegs del lloc sota un lema comú i d’actualitat. Esdevé una plataforma per a sociòlegs joves i grans i té dimensió científica.