XX Concurs de joves sociòlegs

Premi instituït l’any 1996 per l’Associació Catalana de Sociologia que està integrat en els premis que atorga l’Institut d’Estudis Catalans. Des d’aleshores s’ha organitzat de manera ininterrompuda.

Els objectius són potenciar la recerca sociològica entre les noves generacions de sociòlegs i premiar els millors treballs fets per investigadors novells. El premi és per a un treball d’investigació inèdit, teòric o empíric, en el camp de la sociologia. L’Associació Catalana de Sociologia promou la publicació del treball o treballs premiats.

Consulteu les Bases del concurs.

Termini d’admissió de candidatures: 3 de desembre de 2015, a les 13 h. Cartell

 

Enviar els treballs a:
Institut d’Estudis Catalans
Associació Catalana de Sociologia (PREMI CONCURS DE JOVES SOCIÒLEGS)
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona