Presentació

Manifest en defensa de les institucions catalanes, dels càrrecs públics i dels ciutadans

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, en la reunió del 21 de setembre de 2017, va aprovar aquest Manifest

La Junta Directiva de l’ACS dona suport al manifest de l’IEC

L’Associació Catalana de Sociologia (ACS) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i forma part de la Federació Espanyola de Sociologia (FES). L’ACS fou creada, el 1979, com a societat científica per conrear la Sociologia a Catalunya i per difondre les aportacions dels sociòlegs i sociòlogues compromesos amb el present i el futur de la nostra societat i del nostre món.

L’ACS organitza periòdicament el Congrés Català de Sociologia i edita la Revista Catalana de Sociologia i l’anuari Societat Catalana, a través dels quals dóna a conèixer la producció científica de la nostra disciplina. Mitjançant el Premi Joves Sociòlegs i el Premi Catalunya de Sociologia, treballa per promoure les noves generacions i una major presència de la sociologia en la vida cultural i científica del país. L’organització de conferències, seminaris i debats internacionals ofereix als socis un espai de relació i d’intercanvi per a integrar-se en una comunitat científica viva i innovadora.

Cicles de conferències
Promouen el debat i la reflexió sociològica a Catalunya sobre temàtiques rellevants. Cada any se celebra un cicle de conferències.

Seminari de Teoria Sociològica Crítica Raimon Bonal
Invitació oberta a lectures i comentaris sobre sociòlegs. El seminari rep el nom de Raimon Bonal, qui fou president de l’ACS.

Butlletí als socis
De distribució periòdica, conté les informacions cabdals sobre esdeveniments pertinents a l’ACS. Inclou un article curt.

Revista Catalana de Sociologia
Publicació científica de dos números l’any. Publica articles de caràcter científic i en català que són fruit de recerques. La revista és una plataforma de difusió científica de la sociologia.

Anuari Societat Catalana
Edició anual d’un llibre que dictamina sociològicament sobre impactes socials i tendències de l’any. Aporta indicadors i dades.

Concurs de Joves Sociòlegs
Fomenta la recerca i la difusió de la recerca de sociòlegs novells o joves recentment graduats en sociologia.

Premi Catalunya de Sociologia
Cada dos anys, l’ACS premia una recerca o un itinerari professional d’entre els sociòlegs que treballen a Catalunya.

Congrés Català de Sociologia
Organitzat per l’ACS en col·laboració amb altres institucions, reuneix cada tres o quatre anys els sociòlegs del lloc sota un lema comú i d’actualitat. Esdevé una plataforma per a sociòlegs joves i grans i té dimensió científica.