Assemblea de socis 2017

Assemblea de socis de l’ACS

El 20 de desembre de 2017, tingué lloc l’Assemblea de socis, amb l’ordre del dia següent:

 1. El president, Fidel Molina, exposà la memòria d’activitats del 2017
 2. La tresorera, Teresa Sordé, presentà l’estat de comptes de l’Associació
 3. Es llegí el resultat de les votacions i es proclamà la nova Junta Directiva

Obtingué la Presidència Marta Soler Gallart.

D’acord amb els Estatuts, la Junta Directiva queda formada per les següents persones (per ordre de vots):

Teresa Sordé Martí (43)
Mar Joanpere Foraster (39)
Roger Campdepadrós Cullell (35)
Cristina Sánchez Miret (33)
Mar Griera Llonch (33)
Massoud Sharifi Dryaz (31)
Marta Soler Gallart (23)
Núria Claver López (18)
Rafael Böcker (16)
Luis Recuenco (16)
Esther Albesa Jové (14)
Liliana Reyes (14)

Atès que les dues últimes (Esther Albesa i Liliana Reyes) van quedar empatades, han de decidir si alternen la legislatura o una d’elles cedeix el càrrec.

En la propera reunió de la Junta Directiva es nomenaran els càrrecs i es repartiran les responsabilitats de cada un.

Convocatòria VI Premi Catalunya de Sociologia

VI Premi Catalunya de Sociologia

Premi instituït l’any 2008. Convocat per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) en col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) i sota el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa, té l’objectiu de promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa a Catalunya.

Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp tant a partir de la trajectòria professional com a partir d’una obra singular.

Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat especialment vinculades a la recerca sociològica, i els membres que hagin estat designats per la Junta de l’ACS per a constituir un comitè ad hoc de nominacions.

Les persones membres de la Junta de l’ACS, del Consell del COLPIS, de la Direcció de la Fundació Bancària La Caixa i del jurat no poden ser candidates al premi mentre fan aquesta funció. Tampoc no poden ser-ho els membres de l’IEC.

Les candidatures s’han d’adreçar per correu postal al Comitè de Nominacions del Premi Catalunya de Sociologia (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) i han d’anar acompanyades d’una justificació dels mèrits de la persona candidata (trajectòria científica i professional, cartes de recomanació, etc.).

Podeu emplenar i imprimir el full de proposta seguint aquest enllaç.

Un cop rebudes les candidatures, el Comitè de Nominacions les farà arribar a un jurat amb la composició següent: tres persones a proposta de la Junta de l’ACS, dues persones a proposta del Consell del COLPIS i dues persones a proposta de la Fundació Bancària La Caixa, així com un secretari o secretària (sense dret a vot) designat a proposta de la Junta de l’ACS.

La dotació del premi, que aporta la Fundació Bancària La Caixa, és de sis mil euros (6.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

El pagament de l’import del premi prescriu el dia 13 de juliol de 2018.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2017, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2018

Eleccions a la Junta Directiva 2018-2020

S’obre el període de votació electrònica per escollir els nous càrrecs de la Junta Directiva. El període es tancarà el 20 de desembre, a les 13 h.

Per votar, heu d’entrar al Portal de votacions, i posar com a identificador el vostre nif, amb la lletra en minúscula. En aquest tutorial veureu els passos que cal seguir.

Els resultats de la votació es faran públics durant l’Assemblea de socis que tindrà lloc el 20 de desembre de 2017.

El Comitè de Nominacions està format per: Cristina López, Olga Serradell i Eulàlia Solé.

Mesa electoral: Amado Alarcón, Fidel Molina, i Olga Serradell.

Calendari electoral:
11 d’octubre. Convocatòria d’eleccions
11 de novembre. Termini de presentació de candidatures
12 de novembre. Publicació de les candidatures i inici de la campanya electoral
3 de desembre. Fi de la campanya electoral
4 de desembre. Inici del període de votació electrònica
20 de desembre, a les 13 hores. Fi del període de votació
20 de desembre. Assemblea de socis i proclamació dels resultats de les eleccions

 Candidatures a la Presidència Programa de Mar Joanpere Forasté Programa de Marta Soler Gallart

Candidatures a la Junta Directiva

Nota de premsa sobre el debat de les candidatures a la Presidència

Debats per entendre la societat d’avui_2017

Cicle 2017 de Debats per comprendre la societat d’avui, al Palau Macaya, organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i l’Obra Social de la Caixa.

Enguany, un cicle de debats entorn de quatre temes clau recollits per l’anuari Societat Catalana del 2017: la recuperació econòmica, la pobresa i la desigualtat, la igualtat de gènere i la revolució 4.0.

Les sessions són obertes al públic i gratuïtes, però cal inscripció prèvia a través del web de La Caixa o al punt d’informació del Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108; Barcelona). Totes les sessions es faran a la Sala Macaya del Palau Macaya, a les 18.30 h.

Les sessions programades entre els mesos de setembre i desembre són les següents:

 • Dimarts 26 de setembre de 2017. Característiques de la recuperació econòmica a Catalunya: present i futur previsible. Les grans dades econòmiques, l’anàlisi per sectors, el paper dels poders públics i la influència de l’estructura empresarial en els resultats des d’una perspectiva de creixement nova.
  Ponents: Joaquim Sola, professor d’Economia de la Universitat de Barcelona, i Miquel Barceló Roca, director del Master in Business innovation de la UPC i soci de la consultora Innopro Global Services.
 • Dimecres 25 d’octubre de 2017. S’estan revertint la pobresa i la desigualtat amb la sortida de la crisi? La cohesió de la societat catalana depèn de la qualitat de l’ocupació, de l’habitatge i de la capacitat redistributiva de les polítiques socials. Quines perspectives s’obren en aquest sentit?
  Ponents: Sergio Porcel, cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans i Teresa Crespo, presidenta d’Associacions Catalanes d’Acció Social.
 • Dimecres 22 de novembre de 2017. La crisi i la postcrisi han deixat les dones a la penombra. Els inicis de millora de l’ocupació que es registren avui dia a Catalunya afavoreixen la població masculina. Quin lloc ocupen les polítiques d’igualtat en l’agenda pública catalana?
  Ponents: Pilar Carrasquer, professora de sociologia, Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, Institut d’Estudis del Treball i Alba Garcia, de Secretaria de les Dones de CCOO de Catalunya.
 • Dimecres 13 de desembre de 2017. Catalunya davant de la revolució 4.0: riscs i oportunitats. L’automatització, que té com a propulsors principals la robòtica i la intel·ligència artificial, comença a afectar el món del treball. Què podem fer per adaptar-nos-hi? Quines regulacions caldran?
  Ponents: Josep Lladós Masllorens, professor d’Economia de la Universitat Oberta de Catalunya i Joan Ramon Rovira, director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Amb la col·laboració de

Convocatòria d’Assemblea general de socis, abril de 2017

Benvolgudes i benvolguts,

La Junta Directiva, us convoca a l’Assemblea General de l’Associació Catalana de Sociologia que tindrà lloc divendres 21 d’abril de 2017, a les 18.30 h, a l’Auditori del Palau de Congressos de Tarragona (c. de l’Arquitecte Rovira, 2; Tarragona), en el marc del VII Congrés Català de Sociologia i V Congrés Català de Joves Sociòlegs i Sociòlogues.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Informe del president
 3. Aprovació del nous estatuts de l’ACS
 4. Aprovació del Codi Ètic de l’ACS
 5. Torn obert de paraules

Després d’un període obert d’esmenes, hem actualitzat els esborranys de modificació dels Estatus i del Codi Ètic de l’ACS, que es van presentar a l’Assemblea del mes de desembre, tenint en compte totes les esmenes rebudes. Aquests són el texts definitius que es presentaran a l’Assemblea del dia 21 d’abril per a la seva aprovació:

Estatuts_per aprovació

Codi Ètic_per aprovació

Cordialment
La Junta Directiva de l’ACS