Cinquena convocatòria

Després d’estudiar les candidatures rebudes per part del Comitè de Nominacions, el jurat ACORDÀ, per unanimitat, concedir el Premi Catalunya de Sociologia en la seva 5a convocatòria al

Sr. Jordi Borja Sebastià

com a reconeixement a la seva trajectòria professional i la seva aportació científica desenvolupada en el camp de la recerca sociològica que es fa a Catalunya. Més concretament el jurat voldria destacar la seva contribució en el camp de la sociologia urbana i territorial, des d’una permanent relació dialèctica entre l’anàlisi empírica, la reflexió teòrica i la intervenció social.

L’acte de lliurament tindrà lloc el dimecres 14 d’octubre, a les 19 h, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans.