Quarta convocatòria

 

El Jurat, després de valorar els mèrits dels candidats presentats, acorda atorgar el premi al Dr. Jordi Porta Ribalta, per la seva tasca com a organitzador i impulsor de la sociologia i les ciències socials a Catalunya. Al mateix temps pel seu lideratge a la Fundació Bofill, que ha permès una projecció nacional i internacional de la sociologia catalana.

premi catalunya sociologia 2014