Revista Catalana de Sociologia

Revista Catalana de Sociologia

La Revista Catalana de Sociologia (RCS) és la revista de l’Associació Catalana de Sociologia. Es va fundar l’any 1995 i s’ha anat publicant periòdicament amb dues edicions l’any. Els objectius d’aquesta publicació han estat promoure i difondre la recerca en Sociologia i en altres ciències socials, facilitar el debat acadèmic i proporcionar un fòrum per als investigadors en ciències socials per mitjà de la publicació de treballs de caire empíric, teòric o epistemològic que abastin els àmbits temàtics propis de la Sociologia. Els articles són en llengua catalana, tot i que també s’han admès articles en llengua anglesa. Des de l’any 2010, la publicació ha estat únicament en format digital.

Actualment la RCS està en procés de reformulació d’un nou projecte editorial. Per la qual cosa, estarà un temps sense treure les seves publicacions periòdiques.

Volem agrair la tasca feta durant tots aquests anys pels equips editorials que l’han liderat.

 

       Núm. 31-2        Núm. 31-1       Núm. 30       Núm. 29
      Núm. 28       Núm. 27       Núm. 26       Núm. 25

Consulteu els números anteriors