Revista Catalana de Sociologia

Revista Catalana de Sociologia [Recurs electrònic]. Nova època.

La Revista Catalana de Sociologia (RCS) és la revista promoguda i editada per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

La revista es va fundar l’any 1995 i es manté amb dues edicions l’any. Els objectius d’aquesta publicació són promoure i difondre la recerca en Sociologia i en altres ciències socials, facilitar el debat acadèmic i proporcionar un fòrum per als investigadors en ciències socials per mitjà de la publicació de treballs de caire empíric, teòric o epistemològic que abastin els àmbits temàtics propis de la Sociologia.

La revista publica articles, crítiques de llibre i ressenyes seguint uns criteris de qualitat i aplicant els procediments d’avaluació requerits a les revistes científiques.

Des del 2010, la Revista Catalana de Sociologia inicia una nova etapa i es presenta en format digital per arribar a un nombre de persones més ampli i de manera més flexible. El sistema de gestió digital que s’utilitza és l’Open Journal System (OJS) de codi obert i d’ ús gratuït, que permet preparar la revista en línia i complir els requisits i les normatives internacionals. A partir del núm. 24 la seva edició és únicament digital.

Els articles s’han de presentar en llengua catalana, tot i que també s’admeten articles en llengua anglesa. Es poden presentar originals en altres llengües, els quals seran traduïts al català a criteri de l’Equip Editorial.

 

       Núm. 31-2        Núm. 31-1       Núm. 30       Núm. 29
      Núm. 28       Núm. 27       Núm. 26       Núm. 25

Consulteu els números anteriors

Directora:
Cristina López Villanueva, UB.
Telèfon: 935 529 103
A/e: clopez@ub.edu

Adreça postal:
Revista Catalana de Sociologia
Associació Catalana de Sociologia
Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme 47,
08001 Barcelona