Membres de la Xarxa CRUSCAT participen en un volum sobre llengua i immigració

Més informació: Amb certa calma – qüestions de llengua i societat: Novetat bibliogràfica sobre llengua i immigració.

Els membres de la Xarxa CRUSCAT X. Vila, L. Comajoan, V. Bretxa, N. Sorolla, J. Melià, J. Oller han participant en alguns articles del volum “Noves immigracions i llengües” recentment publicat.

Novetat bibliogràfica sobre llengua i immigració

Fa poc que s’ha posat a la venda el llibre: Vila, F. Xavier i Eulàlia Salvat (ed.) (2013) Noves immigracions i llengües. Barcelona. MRR. El volum recull una col·lecció d’articles d’investigadors majoritàriament joves centrats en l’anàlisi sociolingüística de la darrera onada immigratòria al nostre país. Els articles exploren els coneixements, els usos i les ideologies lingüístiques de diversos col·lectius lligats amb les darreres onades immigratòries a Catalunya, Mallorca i la Franja. La majoria dels articles, inèdits fins ara, provenen de tesis doctorals en curs o acabades recentment, i ofereixen un panorama polièdric sobre la realitat sociolingüística de col·lectius ben difrents: els alemanys residents a Mallorca, els marroquins residents a catalunya, la colònia japonesa de l’àrea de Barcelona… Elaborats per equips diferents i mitjançant metodologies diveres que van des de l’anàlisi etnogràfica fins a la recerca demoscòpica, el volum permet endinsar-se en com funcionen lingüísticament els locutoris reentats per estrangers, quines són les necessitats lingüístiques dels usuaris de centres d’acollida, o els nivells de coneixement del català i el castellà dels infants d’origen forà escolaritzats a Catalunya.

Aquí en teniu l’índex:

F. Xavier Vila
De l’«etapa autonòmica» a la «sociolingüística del multilingüisme»: una dècada de recerca sociolingüística sobre les noves immigracions

Llorenç Comajoan, F. Xavier Vila, Vanessa Bretxa, Natxo Sorolla, Xavier Tenorio i Joan Melià
Els usos lingüístics en família i amb amics de l’alumnat autòcton i al·lòcton de sisè de primària a Catalunya, Mallorca i la Franja

Judith Oller
Variables que incideixen en el coneixement de català i castellà de l’alumnat estranger a Catalunya: un estudi amb alumnat de sisè de primària

Maria Rosa Garrido Sardà
La gestió del multilingüisme en els serveis d’acollida de les ONG: un estudi de cas

Maria Sabaté i Dalmau
La gestió del multilingüisme en un espai regulat entre persones immigrades: el cas dels locutoris

F. Xavier Vila, Natxo Sorolla i Imanol Larrea
Les vies per als aprenentatges lingüístics del jovent d’origen marroquí establert a Catalunya

Makiko Fukuda
Realitat sociolingüística dels japonesos residents a Catalunya

Bàrbara Sastre Bestard
Opinions i pràctiques lingüístiques dels alemanys residents a Mallorca

De moment no es pot aconseguir en línia, però sí a les llibreries d’arreu del domini lingüístic o directament a l’editorial on s’ha editat: MRR editorial impremta c/ Diputació 210 a/e: publi@publimrr.es

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Administració