Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat

Font: Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat.

II Simposi sobre l’ensenyament
de la llengua i la literatura catalanes
a la secundària i a la universitat
Quin futur volem?
Perspectives i propostes
Institut d’Estudis Catalans, 11 d’octubre de 2013

El Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat vol ser un espai de trobada, de reflexió i de debat en positiu entre els professors de tots dos àmbits educatius per intercanviar opinions, establir ponts de diàleg i discutir estratègies d’aprenentatge. Aspira a contribuir també a l’acostament entre la secundària i la universitat (i viceversa), a fi d’afrontar de manera conjunta els grans reptes que tenim al davant.

La segona edició del Simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat vol reflexionar i debatre, d’acord amb uns paràmetres d’estat, sobre les perspectives de futur d’aquest àmbit. Els tres grans eixos en serien: 1) la comparació de legislacions estatals sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura; 2) la proposta de currículums educatius de països propers que serveixin de referència, i 3) el suggeriment de paradigmes metodològics docents tant en llengua com en literatura.

A partir d’aquestes tres grans línies, es pretén fer una mirada cap a Europa i cap al món que permeti de contrastar realitats diverses, susceptibles de ser adaptades al cas català. Amb un doble objectiu, si més no: d’una banda, disposar de models variats a l’hora de definir, si escau, legislacions, currículums educatius i metodologies docents, adequats al segle XXI, i, de l’altra, gaudir, de manera prospectiva, de punts de partida vàlids per fixar marcs o directives d’orientació útils per a la nova situació política.

Adreçat a professors, estudiants i persones interessades en el tema, aquesta segona convocatòria també vol debatre sobre el paper de la llengua i la literatura catalanes en el context europeu i, en aquest marc, oferir idees i propostes constructives, realistes i idònies per a les polítiques del futur. Amb tot això, aquesta nova trobada entre el professorat de secundària i universitat aspira a contribuir al debat social obert amb la inflexió produïda pel procés d’independència política de Catalunya.

Programa del II Simposi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Entrades recents
Administració