Publicat el número 59 de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law

En aquest número es tracten temes de plena actualitat com els articles La política lingüística de l’Estat espanyol: una aproximació a la incomprensió del pluralisme cultural, de Joan Marcet, De nou, sobre els tribunals i l’ús de les llengües vehiculars a l’escola, de Mercè Corretja, etc.

Aquest és el segon número en format exclusivament electrònic que es publica en el nou portal, estrenat al desembre. Per tal d’anar avançant en la posada a punt del màxim de recursos possibles per millorar l’enriquiment del format electrònic, aquest número que ara es publica porta incorporat, a més, el número DOI, un codi alfanumèric que identifica l’article al web de forma única i li permet tenir un vincle permanent i estable per tal que sempre pugui ser localitzat.

També hem de destacar l’esforç que estem duent a terme per tenir la Revista de Llengua i Dret ben posicionada i present en el màxim nombre possible de bases de dades de prestigi internacional, en aquest sentit, la Revista, des del mes de maig, està inclosa a SCOPUS, una de les principals bases de dades bibliogràfiques d’articles de revistes científiques.

Núm. 59, juny de 2013

Sumari

In memoriam

En record de Lluís Maria de Puig PDF
Antoni Milian 1

Estudis sobre el llenguatge administratiu i jurídic

El llenguatge judicial des d’una perspectiva comparada i plurilingüe PDF (Español)
David Ordóñez 2-41
Es pot ensenyar a persuadir amb els senyals del metadiscurs? Una proposta docent PDF (Español)
Ricardo-María Jiménez 42-58

Estudis sobre el dret lingüístic

La política lingüística de l’Estat espanyol: una aproximació a la incomprensió del pluralisme cultural PDF
Joan Marcet 59-74
De nou, sobre els tribunals i l’ús de les llengües vehiculars a l’escola PDF
Mercè Corretja 75-91

Estudis sobre la política i la planificació lingüístiques

Als dos costats del Menai? La planificació de la llengua gal·lesa al nord-oest de Gal·les PDF (English)
Patrick Carlin 92-110
El valencià en 25 anys (II): percepcions i valoracions PDF
Raquel Casesnoves 111-130

Notes i informació

Llei de la llengua gal·lesa (Gal·les) 2011, l’ús del gal·lès a l’Administració pública: un pas endavant? PDF (English)
Alessia Vacca 131-138

Legislació, jurisprudència i documentació

Crònica legislativa de Catalunya PDF
Anna M. Pla 139-153
Crònica legislativa del País Valencià PDF
Mercè Teodoro 154-157
Crònica legislativa de les Illes Balears PDF
Antoni Nadal 158-166
Crònica legislativa del País Basc PDF (Español)
Iñigo Urrutia Libarona 167-186
Crònica legislativa de Navarra PDF (Español)
Iulen Urbiola 187-190
Crònica legislativa de Galícia PDF (Galego)
Alba Nogueira 191-195
Crònica legislativa d’Astúries PDF (Others)
José Manuel Pérez 196-199
Crònica legislativa de l’Estat espanyol PDF
Anna M. Pla 200-204
Crònica legislativa de la Unió Europea PDF
Narcís Mir 205-206
Jurisprudència del Tribunal Constitucional PDF
Eva Pons, Agustí Pou 207-208
Jurisprudència del Tribunal Suprem PDF
Eva Pons, Agustí Pou 209-227
Crònica parlamentària de Catalunya PDF
Roser Serra 228-233

Recensions i notícies bibliogràfiques

Arzoz, Xabier (ed.). “Bilingual Higher Education in the Legal Context. Group Rights, State Policies and Globalisation” PDF
Francesc Xavier Vila 234-240
Montolío, Estrella (ed.). Hacia la modernización del discurso jurídico. Contribuciones a la I Jornada sobre la modernización del discurso jurídico español” PDF
Carles Duarte 241-242
Vila, Francesc Xavier; Salvat, Eulàlia (eds.). “Noves immigracions i llengües” PDF
Carles de Rosselló 243-245
Borja Albi, Anabel; Prieto Ramos, Fernando (eds.), “Legal Translation in Context. Professional Issues and Prospects” PDF
Carles Duarte 246-249
Bibliografia recent d’interès PDF
Marina Solís 250-256

Nota biogràfica dels autors dels estudis

Nota biogràfica dels autors dels estudis PDF

Published issue number 59 of the Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and LawThis issue deals with most current subjects, with articles such as The Language Policy of Spain: a Closer Look at the Failure to Understand Cultural Pluralism by Joan Marcet, Back Again: the Courts and the Use of the Languages of Instruction, by Mercè Corretja, etc. As from this issue, all articles incorporate DOIs. At the same time, the journal has been included in SCOPUS, one of the most prestigious citation databases.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Administració