Crida d’articles – Revista LSC (Llengua, Societat i Comunicació)

Crida d’articles – Revista LSC (Llengua, Societat i Comunicació) | CUSC-UB.

Número 12: “Història social de la llengua catalana” (2014)

Llengua, societat i comunicació és una revista electrònica de periodicitat anual que té l’objectiu de difondre treballs centrats en la interfície entre llengua i societat. La proposta de la revista té la voluntat expressa de transferir el coneixement interdisciplinari entre llengua i societat a la comunitat científica i també a la societat. D’aquesta manera, i atès que l’àmbit en què es mou la revista és interdisciplinari i molt sovint les àrees que s’hi aborden estan incomunicades, el propòsit central de la revista és presentar diferents estats de la qüestió sobre diferents connexions entre la llengua i la societat en un sentit ampli. Podeu accedir al contingut de la revista a http://revistes.ub.edu/index.php/LSC

El tema previst per al proper número de la revista és Història social de la llengua catalana. La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2014. Podeu enviar els articles mitjançant l’enllaç següent: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Administració