Dades de presència del castellà a les escoles de Catalunya

Nació Digital: El castellà a l’escola, un 14%.

Un total de 332 escoles de primària catalanes utilitzen l’espanyol per impartir assignatures no lingüístiques

L’ús del castellà a l’escola com a llengua vehicular està monotoritzat. Així ho indica una resposta parlamentària de la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, a preguntes de l’ariet del PPC en matèria lingüística i la immersió, la diputada Maria José Cuevas. Tot i que el departament adverteix que es difícil fer un còmput global -que depèn dels horaris, el nivell o curs- s’han computeritzat les xifres.
Segons les xifres del departament fetes arribar a la cambra catalana, un total de 332 escoles d’educació primària de Catalunya, un 14% del total, van utilitzar durant el curs 2012-2013 el castellà parcial o totalment per impartir assignatures no lingüístiques. L’espanyol s’ha utilitzat en la majoria dels casos en les assignatures de Matemàtiques, Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, Educació Artística, Educació Física i Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans.

En el cas dels instituts d’educació secundària obligatòria catalans les xifres són lleugerament més baixes. Durant el curs passat, 127 centres van impartir alguna matèria o algunes assignatures, parcialment o totalment en castellà, fet que suposa un 10,2% del total d’instituts de secundària. Les assignatures de secundària que s’han impartit en castellà són matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Biologia i Geologia, Física i Química, Ciències Socials, Geografia i Història, Educació Física, Tecnologia, Música, Educació per a la ciutadania i els drets humans i Educació eticocívica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Administració