XXVI Curs de sociolingüística de la Nucia

XXVI CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA: 100 ANYS DE NORMES ORTOGRÀFIQUES. SOCIOLINGÜÍSTICA I ENSENYAMENT. Seu Universitària de la Nucia.

Divendres 29 de novembre

16:00-17:30h Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; Institut d’Estudis Catalans): «Les normes ortogràfiques de l’IEC: present i futur»
18:00-19:30 h Ferran Robles Sabater (Universitat de València): «La norma escrita en llengua alemanya: de Martin Luther a la neue Rechtschreibung (2006)»
20:00-21:30h Maria Àngels Fuster i Elena Sánchez (Universitat d’Alacant): «La influència de la norma en l’ensenyament de la L2»

Dissabte 30 de novembre

9:30-11:00h Daniel Cassany (Universitat Pompeu Fabra): «Escriptura, ortografia i didàctica a l’època d’Internet»
11:00-12:30h Josep Martines (Universitat d’Alacant; Institut d’Estudis Catalans): «Normes, escola i canvi lingüístic»
12:45-13:45h Sandra Montserrat & Carles Segura (Universitat d’Alacant): «Didàctica de l’escriptura i de l’expressió oral»
13:45-15:00h Antoni Ferrando (Universitat de València, Institut d’Estudis Catalans): «La difusió de les normes fabrianes al País Valencià»

Divendres 8 de novembre

16:00-16:30h Lliurament de materials als inscrits. Acte d’inauguració
16:30-17:30h Maria Antònia Cano, Maria Àngels Fuster, Elena Sánchez, Josep Martines, Vicent Martines, Sandra Montserrat (Universitat d’Alacant): «100 anys de normes ortogràfiques. Sociolingüística i ensenyament. Presentació»
17:30-18:30h Isidor Marí (President de la Secció Filològica, Institut d’Estudis Catalans): «Les normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans: un centenari»
19:00-20:00 h Vicent Pitarch (Universitat Jaume I; Institut d’Estudis Catalans): «Les normes de Castelló, una fita del valencianisme»
20:00-21:30h Josep Nadal (Universitat de Girona; Institut d’Estudis Catalans): «Ortografia i identitat»

Dissabte 9 de novembre

09:00-11:00h Hans-Ingo Radatz (Universitat de Bamberg, Alemanya): «‘Écrire le patois? À quoi ça sert?’. Les Llengües Regionals d’Europa Occidental (LleROc) i l’escriptura»
11:30-12:45h Francisco Franco Sánchez (Universitat d’Alacant): «L’àrab escrit: evolució, referents i simbologia»
13:00-15:00h Joan Miralles (Universitat de les Illes Balears; Institut d’Estudis Catalans): «Les normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears. El paper de Francesc de Borja Moll»

Divendres 29 de novembre

16:00-17:30h Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; Institut d’Estudis Catalans): «Les normes ortogràfiques de l’IEC: present i futur»
18:00-19:30 h Ferran Robles Sabater (Universitat de València): «La norma escrita en llengua alemanya: de Martin Luther a la neue Rechtschreibung (2006)»
20:00-21:30h Maria Àngels Fuster i Elena Sánchez (Universitat d’Alacant): «La influència de la norma en l’ensenyament de la L2»

Dissabte 30 de novembre

9:30-11:00h Daniel Cassany (Universitat Pompeu Fabra): «Escriptura, ortografia i didàctica a l’època d’Internet»
11:00-12:30h Josep Martines (Universitat d’Alacant; Institut d’Estudis Catalans): «Normes, escola i canvi lingüístic»
12:45-13:45h Sandra Montserrat & Carles Segura (Universitat d’Alacant): «Didàctica de l’escriptura i de l’expressió oral»
13:45-15:00h Antoni Ferrando (Universitat de València, Institut d’Estudis Catalans): «La difusió de les normes fabrianes al País Valencià»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Administració