Psicologia i Educació: Ajudant de recerca del projecte “Comtelmo”

Font: Sol·licitud.

El projecte té com a objectiu estudiar la manera com els nens amb i sense TEL comprenen les oracions en llenguatge oral en temps real. El projecte es basa en l’ús de la tècnica de registre de moviments oculars (eye-tracking) sobre tasques que incideixen en la comprensió dels aspectes lèxics i morfosintàctics de l’oració.

La persona contractada col.laborarà en la preparació d’estímuls i passació d’experiments.

Es tracta d’un contracte laboral a jornada parcial (8 hores setmanals) i per un període de 6 mesos.

La persona seleccionada s’incorporarà com ajudant de recerca del projecte “COMTELMO” a l’edifici Barcelona Growth Centre, ubicat a Roc Boronat 117, Barcelona.
Demanem:

Formació universitària en Psicologia o similar
Experiència en l’àmbit de recerca específic
Bon nivell de català i castellà.
Nivell d’anglès a partir del B2 del Marc comú de referència.
Domini d’eines ofimàtiques a nivell d’usuari (processador de textos, full de càlcul, bases de dades, etc.)
Habilitat per a les relacions interpersonals i pera a la comunicació verbal i escrita
Persona amb alt nivell d’iniciativa i capacitat d’organització i treball en equip.

Administració