Usos lingüístics als establiments comercials de Barcelona. Ofercat 2005-2012 – Albert Fabà Prats i Joan Solé i Camardons

L’Ofercat és un estudi sociolingüístic desenvolupat per la DGPL i el CPNL que, mitjançant la tècnica de l’observació, permet conèixer l’oferta lingüística d’una ciutat. En un cicle que es va desplegar entre el 2001 i el 2006, aquestes observacions es van portar a terme a 20 ciutats de Catalunya, mentre que, a partir del 2007, l’Ofercat es limita a estudiar l’oferta lingüística dels establiments comercials d’algunes d’aquestes ciutats i, per tant, replica les observacions anteriors.Aquí presentem els resultats dels usos lingüístics dels comerços als deu districtes de la ciutat de Barcelona de l’estudi fet l’any 2012 i la seva comparació amb els de l’any 2005. Continuar llegint… Blog de la Revista de Llengua i Dret » Usos lingüístics als establiments comercials de Barcelona. Ofercat 2005-2012 – Albert Fabà Prats i Joan Solé i Camardons

Administració