Bibliografia sociolingüística: dret lingüístic i història de la llengua

Novetats bibliogràfiques al Centre de Documentació Sociolingüística (Generalitat de Catalunya)

Canvis produïts en els darrers anys respecte als drets lingüístics a Catalunya: bibliografia preparada pel Centre de Documentació en Política Lingüística sobre  Dret lingüístic a Catalunya (2010-2016)
Posicions a l’Estat espanyol respecte als drets lingüístics de les persones i territoris que en formen part. Tendències, ideologies i actituds a la bibliografia preparada pel Centre de Documentació en Política Lingüística sobre  Dret lingüístic a l’Estat espanyol  (2010-2016).
El Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística amplia i actualitza la informació sobre la historia de la llengua catalana. Consulteu-la a: http://bit.ly/2gAkXhd
Durant el mes de desembre de 2016 el Centre de Documentació ha adquirit i incorporat al seu fons documental llibres, revistes, documents electrònics i altres materials. Podeu consultar les referències i breu informació dels llibres més destacats a: http://bit.ly/2i45at1 Per conèixer les revistes adquirides i consultar les d’accés lliure cliqueu a: http://bit.ly/2hu5hxz En destaquem:

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016. (Biblioteca Abat Oliba; 229) ISBN 978-84-49883-821-3. Ressenya: http://bit.ly/2hzwZf6

GENERALITAT DE CATALUNYA. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA  LINGÜÍSTICA. Informe de Política Lingüística 2015 [En línia]. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2016. Informes anteriors: http://bit.ly/1V3WO1K

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS ; XARXA CRUSCAT. IX Informe sobre la situació de la llengua catalana (2015) [En línia]. Barcelona: Òmnium Cultural ; Plataforma per la Llengua, 2016. Ressenya: http://bit.ly/2hRdUlB

WURL, Ursula. Etappen der Emanzipation des Katalanischen zwischen 1800 und 1900 – eine Erfolgsgeschichte. Die der katalanischen Sprache zugedachten Rollen. Soziolinguistische und juristische AspekteWien: Praesens Verlag, 2016. (Beihefte zu “Quo vadis, Romania?” ; 53) ISBN 978-3-7069-0872-6. Etapes de l’emancipació del català entre 1800 i 1900 : una història d’èxit. Ressenya: http://bit.ly/2gEn9EI

WOOLARD, Kathryn A. Singular and plural : Ideologies of lingüístic authority in the 1st century Catalonia. New York : Oxford University Press, 2016. (Oxford Studies in the Antrhopology of Language) ISBN 978-0-19-025862-7. Ressenya: http://bit.ly/2hx37Q

Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [En línia]. [Barcelona : Escola d’Administració Pública de Catalunya], núm. 66 (2016). ISSN 2013-1453.
Durant el mes de novembre de 2016 el Centre de Documentació ha adquirit i incorporat al seu fons documental llibres, revistes, documents electrònics i altres materials. Podeu consultar les referències i breu informació dels llibres més destacats a: http://bit.ly/2fWe8Hc Per conèixer les revistes adquirides i consultar les d’accés lliure cliqueu a: http://bit.ly/2gxN3h5

 

En destaquem:

RUAIX I VINYET, Josep. Estudis de llengua. Barcelona : Claret, 2016. ISBN 9788498469899. Ressenya: http://bit.ly/2goXG3u

PIETIKÄINEN, Sari [et al.]. Sociolinguistics from the periphery : Small languages in new circumstances. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1-107-12388-5. Ressenya: http://bit.ly/2ggL1jh

CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA. ¿Y a partir de ahora qué? : La sostenibilidad del desarrollo del euskera o “piedra que rueda no cría musgo” = Eta hemendik aurrera zer? : euskararen garapenaren iraunkortasuna edo “dabillan harriari etzaika goroldiorik lotzen”. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2016. ISBN 9788445734070. Ressenya: http://bit.ly/2fOaeD6

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA.

Els Marges [Barcelona: L’Avenç], núm. 110 (tardor 2016). ISSN 0210-0452.

 

Entrades recents
Administració