V. Salvador: Filòlegs i exploradors: reflexions al llarg d’un itinerari de recerca (Complèxica 11 – Seminaris per a la transdisciplinarietat)

Complèxica-11. Seminaris per a la transdisciplinarietat. L’onzè seminari de la sèrie Complèxica se celebrarà el dijous, 9 de març de 2017, a les 17.30 h, a la sala de professors, de l’Edifici Josep Carner, de la Universitat de Barcelona (c/Aribau, 2):

– Filòlegs i exploradors: reflexions al llarg d’un itinerari de recerca. A càrrec de Vicent Salvador. Catedràtic de filologia catalana. Universitat Jaume I de Castelló.

Vicent Salvador és catedràtic de filologia catalana a la Universitat Jaume I de Castelló. Ha treballat sobre literatura contemporània, pragmaestilística i anàlisi dels discursos (literari, mèdic, divulgatiu i polític, entre d’altres).

Algunes de les seves publicacions recents són les següents:

– “Metaphor and style in Catalan”, dins: Lluís Payrató & Josep M. Cots (eds.), The Pragmatics of Catalan, Berlin/Boston: Walter De Gruyter, 2011

– L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui, València: Tres i Quatre, 2012

– Figures i esbossos. Estudis sobre literatura valenciana contemporània, Alacant: Gil Albert, 2013

– “The clinical case report as a discourse genre in the context of professional training”, dins N. Edo & P. Ordóñez (eds.), New insights into the analysis of medical discourse in professional, academic and popular settings, Bristol: Multilingual Matters, 2016

– “Identitat i perifèries urbanes: el barri valencià del Cabanyal”, eHumanista IVITRA, en premsa

Resum de l’exposició:

El terme “filologia” pot semblar avui hiperespecialitzat, antiquat i desproveït d’atractiu per al jovent i, òbviament, no és innegociable com a rètol acadèmic. Però, d’altra banda, pot ser interpretat en un sentit ampli com un contenidor o espai de coneixement que permet integrar-hi diversos sabers i incorporar, a més de la lingüística estricta, l’estudi de les seves perifèries, entre les quals hi ha les dimensions literàries i culturals, amb una actitud interdisciplinària en l’àmbit de la comunicació social.

Des d’aquesta perspectiva, el concepte de filologia no és aliè a la mirada de l’explorador intel·lectual que vol trepitjar nous territoris, vedats sovint per prejudicis professionals o inèrcies d’especialista. El testimoniatge d’un itinerari personal de recerca, amb les anècdotes del viatge epistemològic corresponent, pot ser útil per a la reflexió col·lectiva sobre les fronteres de les ciències del llenguatge.

Més informació a: http://www.sociocomplexitat.ub.edu/grup-de-complexitat-comunicacio-i-sociolingueistica/activitats/complexica—seminaris-per-a-la-transdisciplinarietat/complexica-11

Organitza: Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística, Projecte Scripta. Amb la col·laboració del CUSC-UB.

…………………………
Informació distribuïda per:
CUSC – Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació
Tel. 93 403 70 65
Facultat de Filologia (bústia 191)
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
www.ub.edu/cusc

Administració