T. Cabré: “De com vaig construir una teoria o la necessitat de donar compte d’un objecte complex” Complèxica – 12. Seminaris per a la transdisciplinarietat.

Complèxica – 12. Seminaris per a la transdisciplinarietat. Dimecres, 29 de març de 2017, a les 18.00 h., a la sala de professors. Edifici Josep Carner (entrada c/ Aribau), UB. De com vaig construir una teoria o la necessitat de donar compte d’un objecte complex. A càrrec de Teresa Cabré.  Doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. Catedràtica emèrita a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. Presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Resum de la conferència: La terminologia com a objecte de coneixement va ser tractada des del primer terç del segle XX per E. Wüster. Aquest objecte va ser descrit sobre una base reduccionista i idealista i va constituir la concepció dominant en terminologia fins pràcticament els anys noranta. Aquesta proposta va començar a ser posada en qüestió amb els avenços de les ciències cognitives i amb la introducció d’aproximacions lingüístiques de base social i comunicativa. La qüestió que es va plantejar aleshores va ser si es podia donar compte d’un objecte des de tants i diversos punts de vista. L’intent de donar resposta en aquesta qüestió em van portar a formular una sèrie de principis i condicions que permetessin enquibir una teoria lingüística dels termes al costat d’altres teories.

Font: Albert Bastardas-Boada.

Administració