Curs d’estiu “Aprendizaje de ELE y discurso: el desarrollo de la competencia cultural”

Dies: 4-8 de setembre de 2017, de 9.30 h a 14 h.

Organitza: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.

Lloc: Campus del Poblenou de la UPF.

Destinataris: estudiants universitaris i professionals d’espanyol com a llengua estrangera, tant professors com editors i autors de materials.

Informació: https://www.upf.edu/dtcl(actualitat/ELE2.html

Administració