Gandia: I International seminar – Present and future developments in multilingual environments

CLIL – I INTERNATIONAL SEMINAR. PRESENT & FUTURE DEVELOPMENTS IN MULTILINGUAL ENVIRONMENTS. UPV-CAMPUS DE GANDIA. 19/06/2017.

El primer seminari internacional sobre metodologia AICLE en entorns multilingües s’organitza des de l’oportunitat de posar en comú diferents perspectives. D’una banda, el punt de vista de la convivència de llengües als territoris, on la visió del món com una possibilitat d’aprenentatge i la voluntat de mobilitat en eixe món fan favorable l’aprenentatge d’una lingua franca, a més de les pròpies. De l’altra, des del valor de fer confluir els punts de vista teòrics i pràctics, i posar en comú els darrers avanços i investigacions sobre metodologia, amb la pràctica diària a l’aula i el contacte amb l’alumnat. Finalment, ofereix el marc perfecte on combinar les experiències d’alumnes amb les de professors i teòrics, per aportar noves idees i inquietuds que podran aprofitar en el seu futur desenvolupament professional.
CRIDA DE PROPOSTES: PÒSTERS

Hi ha dues possibilitats de participar en la jornada: en tant que assistent o en tant que assistent amb contribució – pòster. El certificat de la jornada reflectirà la modalitat triada per l’assistent.

LÍNIES TEMÀTIQUES
La intenció del seminari és esdevenir un fòrum on les propostes teòriques establesquen un diàleg amb la realitat pràctica. Amb aquest objectiu, convidem a tots els participants que així

ho desitgen a enviar propostes de PÒSTERS amb les següents temàtiques:

• Metodologia AICLE dins l’aula
• Avaluació: propostes innovadores
• Adaptació curricular per a l’ensenyament AICLE
• Creació de materials
• Activitats amb TIC
• Aprenents en contextos multilingües: intel·ligències múltiples.
• Propostes en totes les llengües
• D’altres relacionades amb la investigació en AICLE o la implementació d’experiències dins
l’aula
ENVIAMENT DE PROPOSTES
Les propostes per a pòsters seran avaluades pel comité científic i s’atorgarà un premi per a
cada temàtica. Es convidarà els autors dels quatre millors pòsters a publicar la contribució en el
volum recopilatori de la jornada.
Les propostes consistiran en un resum (mínim 300 paraules, màxim 400, sense bibliografia)
que explicarà el contingut de l’estudi per sotmetre a consideració. El resum ha d’incloure la
següent informació: títol del pòster, nom i afiliació de l’autor (o els autors); breu introducció;
objectius; metodologia (participants, materials, etc.); descripció de l’experiència o resultats de la

investigació.

Les llengües oficials de la jornada són VALENCIÀ, CASTELLÀ i ANGLÉS. S’acceptaran propostesen qualsevulla d’aquestes llengües o d’altres, com el francés o l’alemany.
Les propostes de resums s’enviaran a CLILmultilingual@upv.es amb la referència de la línia
temàtica a què es presenta.
Una vegada es notifique l’acceptació de la proposta, els autors hauran de dissenyar els pòsters

segons les instruccions que es detallen més avall.

PÒSTERS

1. Els pòsters tindran una mida DIN A0 i orientació vertical.
• Breu títol
• Autoria i afiliació
• Objectius generals i específics
• Experiència
• Resultats previstos i possibles utilitats
2. En l’elaboració dels pòsters es recomana:
• No introduir excessiva informació.
• Emprar esquemes, gràfics, figures, fotos, etc.
• Utilitzar una mida de lletra relativament gran.
• Usar colors per a diferenciar les partes i ressaltar allò més rellevant.
El participant haurà de portar el pòster imprés el dia de la jornada en el format especificat
(A0-vertical).
INSCRIPCIÓ
Inscripció limitada. Una vegada coberta la quota d’assistents, es tancarà la inscripció. Una
vegada formalitzades, no es podran tornar les taxes d’inscripció sota cap concepte.
TAXES
• Alumnes o personal UPV: 35 euros.
• Graduats UPV: 35 euros.
• Alumnes o exalumnes Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua
Estrangera: Anglés o en Valencià UPV: 35 euros.
• Públic general: 45 euros.
DATES IMPORTANTS
• Enviament de propostes: 20/05/2017
• Acceptació de propostes: 30/05/2017

• Inscripció: fins el 15/06/2017 o fins arribar a la quota d’inscripcions.

LLOC DE CELEBRACIÓ
AULA MAGNA

SALES DE CONFERÈNCIES 1, 2, 3, 4

Campus de Gandia
Universitat Politècnica de València
Paranimf, 1

46730 Grau de Gandia

RECONEIXEMENT DE L’ACTIVITAT
• Certificació d’assistència a jornada científica.

• Certificació de comunicacions.

CONTACTE I INFORMACIÓ:
Font: Infozefir, via Josep Ángels Mas Castells (Departament de Lingüística Aplicada. UPV)
Més informació: <http://dom.cat/17e0>
Administració