Foro de debate sobre a Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias.

Foro de debate sobre a Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias.  Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 29 e 30 de xuño de 2017: Programa del Fòrum

Administració