Revista de Llengua i Dret, n. 67: Llengües i estatus. L’oficialitat importa?

Origen: Revista de Llengua i Dret

Núm. 67, juny de 2017. Sumari

Secció monogràfica. Llengües i estatus. L’oficialitat importa?

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística

Estudis sobre dret lingüístic

Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic

Estudis sobre pragmàtica del dret

Notes i informació

Legislació, jurisprudència i documentació

Recensions i notícies bibliogràfiques

Administració