Curs Estadística aplicada a les ciències humanes i socials i Introducció a l’anàlisi de dades qualitatives amb Atlas.ti

Curs “Estadística aplicada a les ciències humanes i socials”, organitzat pel Servei de Tecnologia Lingüística (UB), que impartirà el professor Sergi Civit.  El curs comença el dia 6 d’octubre (divendres). Si voleu fer la inscripció, heu d’omplir i enviar el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ (enllaç). El termini de matrícula acabarà el dia 2 d’octubre. Us informem que hem programat més cursos: Introducció a l’anàlisi de dades qualitatives amb Atlas.ti (Primera edició: 6, 13 i 20 d’abril de 2018, 12 hores). Podeu tenir més informació sobre aquests cursos a la PÀGINA WEB DE L’STeL.

Administració