A. Monné: La dimensió avaluativa de la llengua dins el MECRL

La dimensió avaluativa de la llengua dins el MECRL
Alexandra MONNÉ, professora a la Universitat d’Andorra (Bàtxelor en Ciència de l’Educació)
Dilluns 4 de desembre 2017, 16h, Casa dels Països Catalans


Director de l’IFCT – Universitat de Perpinyà
Casa dels Països Catalans
Centre de recerca CRESEM / Estudis Catalans
Institut d’Estudis Catalans – Barcelona

Entrades recents
Administració