Novetats del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística (GenCat)

Durant el mes de desembre de 2017 el Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística ha adquirit i incorporat al seu fons documental llibres, revistes, documents electrònics i altres materials. Llibres: http://bit.ly/2BWcHDT   ;     Revistes: http://bit.ly/2C7RjiX

DESTAQUEM:

Flors mas, Avel·lí.  Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians [Tesi doctoral] [En línia] . Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 2017.  Topogràfic: SL.C/Flo [E]. Recerca comparada de les identitats lingüístiques i socials de tres grups d’adolescents, catalans i valencians, en les seves relacions familiars, escolars i intergrupals. 

Cahiers Internationaux de Sociolinguistique [Paris: L’Harmattan], núm. 11 (2017). Número monogràfic “La situation sociolinguistique dans la communauté autonome basque”. ISBN: 978-2-343-11121-6. ISSN: 2257-6517 (edició impresa); 2273-1350 (edició electrònica). Número monogràfic que ofereix una radiografia sociolingüística del País Basc actual. Hi són tractats tots els àmbits clàssics de l’anàlisi sociolingüística de qualsevol llengua/territori.

I el conjunt d’obres literàries i no literàries traduïdes amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística

Totes les obres són consultables al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística

Centre de Documentació. Direcció General de Política Lingüística.  www.gencat.cat/llengua/documentacio

Administració