El Departament de Cultura i l’Idescat impulsen una macroenquesta sobre les llengües de Catalunya

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) inicien aquesta setmana el treball de camp de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018, que aportarà informació actualitzada sobre la realitat lingüística de Catalunya, el coneixement, la identificació lingüística i els usos lingüístics dels ciutadans en diversos espais de relació i consum i permetrà observar-ne l’evolució temporal. L’Enquesta és clau per impulsar polítiques de foment del català i l’aranès més ajustades a les necessitats de la població.

El treball de camp finalitzarà al setembre, un cop realitzades les 9.000 enquestes corresponents a un univers de 6.443.771 milions de persones de 15 anys o més. L’edició de 2018 s’amplia amb 1.500 enquestes més per tal de millorar la perspectiva territorial, especialment per aprofundir en el coneixement de la realitat lingüística de les àrees metropolitanes. L’Idescat i Política Lingüística faran públics els resultats de l’Enquesta 2018 la primavera de 2019.

L’Enquesta, amb el qüestionari disponible en català, castellà i occità, segueix la metodologia multicanal perquè els enquestats puguin respondre’l per un dels tres canals possibles: Internet, telefònic o presencial.

L’Enquesta d’usos lingüístics a la població 2018 és una operació estadística oficial inclosa en la Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020 (Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya).

L’Enquesta d’usos lingüístics a la població és clau per articular polítiques lingüístiques més ajustades a les necessitats dels ciutadans i a la realitat territorial. Arran dels resultats de l’última enquesta s’ha impulsat és el projecte  Èlia (acrònim d’Estratègies de llengua i aprenentatge), que té l’objectiu final d’innovar en l’oferta formativa de català per a adults per adaptar-la a les necessitats actuals de la ciutadania i el programa  Emmarca’t que la Direcció General de Política Lingüística impulsa per acostar el català a grans marques amb estratègies de màrqueting.

Nota de premsa

Entrades recents
Administració