Jornada Noves perspectives per a l’ensenyament-aprenentatge de la gramàtica: cap a una gramàtica pedagògica (IEC, 25/05/2018)

Programa / Inscripcions

Secció Filològica, Institut d’Estudis Catalans. http://sf.espais.iec.cat

Administració