Novena sessió del seminari del CUSC amb Llorenç Comajoan el 18 de maig | Blog del seminari del CUSC

Source: Novena sessió del seminari del CUSC amb Llorenç Comajoan el 18 de maig | Blog del seminari del CUSC

llorenc3a7-comajoanEl proper divendres 18 de maig, a les 12h a l’aula 1.5 de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, celebrarem la novena sessió del curs 2017/2018 del seminari de sociolingüística i política lingüística del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB).

En aquesta ocasió, Llorenç Comajoan-Colomé, professor del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UVic-UCC i investigador del CUSC-UB, conduirà una sessió sobre el transllenguar (translanguaging) com a proposta teòrica sobre el contacte de llengües, que s’articularà al voltant del comentari de diferents lectures:

  • Otheguy, Ricardo, Ofelia García i Wallis Reid (2015): «Clarifying translanguaging and deconstructing named languages: A perspective from linguistics». Applied Linguistics Review 6(3), 281-307 (enllaç)
  • Cenoz, Jasone i Durk Gorter (2017): «Minority languages and sustainable translanguaging: threat or opportunity?». Journal of Multilingual and Multicultural Development 38(10), 901-912
  • Vila, F. Xavier: «De com dos models lingüístics escolars “bilingües” poden cercar objectius contraposats», apunt al blog Amb certa calma – qüestions de llengua i societat, 8 d’abril de 2017 (enllaç)

De manera complementària, és recomanable la lectura de dos textos que contenen una crítica a aquesta aproximació:

  1. Sugiharto, Setiono (2015): «The multilingual turn in Applied Linguistics? A perspective from the periphery». International Journal of Applied Linguistics 25(3), 141-421
  2. Pennycook, Alastair (2017): «Language Policy and Local Practices». Dins Ofelia García, Nelson Flores i Massimiliano Spotti (ed.): The Oxford Handbook of Language and Society. Oxford University Press, 125-140 (només pàgines 129-134)

Aquesta sessió s’emmarca en el cicle de lectures temàtiques que, el present curs, dediquem a les perspectives sociolingüístiques sobre el contacte de llengües.

Us hi esperem!

Entrades recents
Administració