Acte de presentació del model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya: UN MODEL D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Source: Acte de presentació del model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya: UN MODEL D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL. XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Acte de presentació del model lingüístic del sistema educatiu a CatalunyaQuan

Data17.10.2018 – 23.10.2018

Afegeix al calendari de Google

Acte de presentació del model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya

Atès que l’aforament és limitat, cal confirmar l’assistència a llip.ensenyament@gencat.cat

Aquest acte té com a objectiu presentar el document que descriu el model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya. Un model d’educació plurilingüe i intercultural que ha de donar resposta als canvis produïts en els camps tecnològic, demogràfic i cultural dels darrers anys i als reptes que plantegen des de la perspectiva de l’ensenyament i l’aprenentatge. Un model educatiu que té com a objectiu preparar els alumnes per viure, interactuar i desenvolupar-se en un entorn social i cultural divers, complex i dinàmic que requereix l’assoliment d’unes competències que els permetin viure i participar en societats plurals i complexes. Un model que és fruit de l’experiència i de l’expertesa dels docents, de la recerca acadèmica a les universitats i de les directrius i orientacions dels organismes internacionals de referència.
Administració