Linguapax: “Ciutats, arts i experiències de la paraula”

Els dies 20 i 21 de novembre, Linguapax celebra la seva trobada internacional al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per continuar reflexionant sobre el rol de les llengües en diferents àmbits de l’activitat humana, especialment a les ciutats contemporànies, espais on les pràctiques comunicatives evolucionen i es transformen permanentment.

Enguany farem un èmfasi especial en la relació entre llengües i arts i continuarem incidint, afegint-nos a la commemoració del centenari del naixement de Raimon Panikkar, en la relació entre les llengües i les tradicions espirituals.

La trobada tindrà com a cloenda la conferència de l’escriptor Bernardo Atxaga, un creador entre llengües.
Administració