I Jornada de la FOLC sobre la promoció de l’ús del català. Girona, 10/11/2018.


federació d’organitzacions per la llengua catalana (FOLC) federació
d’organitzacions per la llengua catalana (FOLC) federació d’organitzacions per la
llengua catalana (FOLC) federació d’organitzacions per la llengua catalana (FOLC)
federació d’organitzacions per la llengua catalana (FOLC) federació
d’organitzacions per la lleng
PROGRAMA
I JORNADA DE LA FOLC SOBRE LA PROMOCIÓ DE L’ÚS DEL CATALÀ
Experiències, objectius i estratègies de les entitats que lluiten per la llengua
Lloc: Sala de Graus de la Universitat de Girona
Data: Dissabte 10 de novembre de 2018
10:30 h
Presentació per part d’un representant de la UdG, de la Diputació de Girona i de la
presidenta de la FOLC M. Antònia Font.
10:45 h
Resum de les experiències positives en la promoció de l’ús del català, a càrrec de Rafel
Castellanos (membre del Secretariat de la FOLC i membre de Llengua Nacional)
11 h – 11:30 h PAUSA (Càtering esmorzar)
11:30 h – 13:30 h
I Taula rodona sobre les principals dificultats i mancances a cada territori de parla
catalana.
Natxo Sorolla (sociolingüista Xarxa Cruscat) Introducció i Franja. 30 minuts.
Joaquim Torres (sociolingüista Xarxa Cruscat) Catalunya i Andorra. 20 minuts.
Raquel Casesnoves (antropòloga i sociolingüista) País Valencià i Illes. 20 minuts.
Alà Baylac-Ferrer (pedagog i activista) Catalunya Nord i l’Alguer. 20 minuts.
Modera la taula: Natxo Sorolla. Debat posterior de 30 minuts.
13:30 h – 16 h DINAR
16 h
II Taula rodona sobre els objectius més immediats i les estratègies per arribar-hi.
7 intervencions de 10 minuts.
Alguer: Salvatore Izza (President d’Edicions de l’Alguer)
Andorra: Maria Cucurull (Vicepresidenta del Centre de la Cultura Catalana d’Andorra)
Catalunya Nord: Eva Bertrana (Directora General de la Bressola, entitat de la FOLC)
Franja: Joaquim Monclús (President de l’Associació Cultural del Matarranya)
Illes: Maria Antònia Font (Presidenta de la FOLC i membre de l’STEI)
País Valencià: Vicent Maurí (Membre del Secretariat de la FOLC i de l’STEPV)
Catalunya: Sergi Font (President d’Òmnium Cultural del Gironès)
Modera la taula: Maria Antònia Font. Debat posterior de 30 minuts.
18 h
Presentació d’un resum dels objectius més immediats a cada territori i dels objectius
bàsics compartits.
18:30 h
Cloenda a càrrec d’Ester Franquesa, Directora General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.

Administració