Bibliografia sobre llengües de signes

Coneixeu la llengua de signes catalana? I les d’altres llengües? Consulteu què se n’ha escrit a  la bibliografia preparada pel Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística. https://bit.ly/2RDXAq9  Totes les obres citades són disponibles al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística. També podeu consultar articles i notícies de premsa relacionats amb aquest tema a la base de dades de premsa, tot seleccionant del camp “Llengua tractada”  : “Llengua de signes catalana” o “Llengües de signes”.

Centre de Documentació. Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. www.gencat.cat/llengua/documentacio

Administració