Contra la dominació lingüística: seguretat vs. jerarquia – Vicenta Tasa Fuster – RLD blog

Tot camp d’estudi, investigació i explicació de les realitats socials que configurem els éssers humans tendeix a utilitzar terminologia i sistemes conceptuals propis i, en ocasions, incomprensibles per a altres disciplines. No és, de fet, massa freqüent que un camp d’estudi use terminologies originàries d’altres especialitats. I això que és un fenomen generalitzat en totes les ciències socials, adquireix una dimensió singularment elevada en l’àmbit de dret i el món jurídic, on les tradicions legals, formals i conceptuals tenen un pes enorme. Continuar llegint… Contra la dominació lingüística: seguretat vs. jerarquia – Vicenta Tasa Fuster – RLD blog

Administració