La majoria dels adolescents catalans mostren una actitud positiva sobre el català i el castellà. Investigadors de la URV han fet un seguiment durant cinc anys a un miler d’adolescents catalans en què es constata que la majoria mostra actituds favorables cap al català i el castellà. Els joves que adopten les actituds més integratives són els qui s’identifiquen com a catalans i alhora no senten ansietat alhora d’utilitzar ambdues llengües. Continuar llegint… La majoria dels adolescents catalans mostren una actitud positiva sobre el català i el castellà – URV Activ@