Psicologia social de la llengua

Sessió doble del seminari del CUSC amb F. Xavier Vila i Marina Massaguer el 20 d’octubre

Origen: Sessió doble del seminari del CUSC amb F. Xavier Vila i Marina Massaguer el 20 d’octubre | Blog del seminari del CUSC

El proper divendres 20 d’octubre, a l’aula 1.5. de l’Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, celebrarem una sessió doble del seminari de sociolingüística i política lingüística del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (CUSC-UB).

990_1460227201f-_xavier_vilaEn la primera sessió, a les 10h, F. Xavier Vila (UB) farà un repàs de l’evolució recent del camp de recerca sociolingüística sobre el contacte de llengües, prenent com a punt de partida el «Capítol 6. El multilingüisme i el contacte lingüístic» del manual Sociolingüística de la llengua catalana (Ariel, 1998), del qual és coautor amb Emili Boix (podeu accedir a una versió electrònica del manual en aquest enllaç). Aquesta primera sessió servirà per a introduir el fil conductor dels seminaris de comentari de lectures, que enguany estaran dedicats a les perspectives sociolingüístiques sobre el contacte de llengües.

s200_marina-massaguer_comesEn la segona sessió, a les 12h, Marina Massaguer (UOC) presentarà una part del seu projecte de tesi, actualment en marxa, sobre «Non-Catalan speakers in Catalonia: Power, Belonging and Legitimacy in the Post-National Era”. En concret, el seminari girarà a l’entorn de les perspectives no catalanoparlants sobre les llengües i el sentiment de pertinença a Catalunya.

Continua llegint

Jornada (UPF) “El sentiment de pertinença i la llengua”.

Els dies 26 i 27 d’octubre la càtedra Pompeu Fabra de la Universitat Pompeu Fabra celebrarà la seva tercera jornada científica, que enguany durà per títol “El sentiment de pertinença i la llengua”. La càtedra Pompeu Fabra, aprovada pel Consell de Govern de la UPF en data 8 d’octubre del 2014, té com a objectiu fer explícit el compromís de la UPF amb la catalanitat. És per aquest motiu que s’organitza anualment una jornada sobre un tema específic relacionat amb la llengua i la cultura catalanes en el context d’un món global, però també local. Per la importància que pot tenir un debat sobre aquest tema ens hem volgut anticipar a la convocatòria oficial perquè pugueu, si ho considereu d’interès, reservar les dates en la vostra agenda, i us agrairé que en feu difusió. Us hi podeu inscriure a través del formulari d’inscripció que trobareu a la nostra pàgina web.

Més informació: https://portal.upf.edu/web/catedrapompeufabra/

 

Ubalde, Alarcón, Lapresta (2017) Evolution and determinants of language attitudes among Catalan adolescents

This paper analyzes language integration from an intergroup-relations’ perspective, using the social identity approach and socio-contextual model of second language acquisition. It focuses on the evolution of language attitudes in adolescents as an indicator of cultural integration between the two major language groups in Catalonia. The distinctive features of the Catalan case − the similar ethnolinguistic vitality enjoyed by the two official languages and the widespread bilingualism that common schooling has fostered − make it of great sociolinguistic interest. The empirical study focuses on the development of language attitudes towards Catalan and Spanish by using a panel sample of Catalan students (N = 1050) followed for a period of five years (three waves). Joint trajectory clustering was used to make a longitudinal analysis that shows the main patterns of coevolution. Logistic regression relates changes to other linguistic, identity and sociodemographic variables. Results show that there are three main types of change in attitudes: a majority one, whith a profile of integration, and two others, which tend to separation. The direct effects of language confidence and ethnonational identity are found to explain the likelihood of individuals following one of these types of change.

Origen: Evolution and determinants of language attitudes among Catalan adolescents

Ianos, Huguet, Lapresta: Attitudinal patterns of secondary education students in Catalonia: The direct and moderator effects of origin

Exemplar – Journal of multilingual and multicultural development. 2017, Vol. 38, Nº. 2. Attitudinal patterns of secondary education students in Catalonia.: The direct and moderator effects of origin. Adelina Ianos, Àngel Huguet Canalís, Cecilio Lapresta Rey. Pàg. 113-129

Bibliografia: representació de la llengua

Les persones, de forma individual o col·lectiva, tenen percepcions, idees, valors i sovint també prejudicis sobre la llengua; la que parlen ells mateixos o els altres. Coneix aquest món de la representació de la llengua mitjançant la bibliografia que t’ofereix el Centre de Documentació de Política Lingüística. http://bit.ly/2f3P57g Totes les obres citades són disponibles al Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística. Continua llegint

Treballs de Sociolingüística Catalana assoleix la màxima puntuació en la MIAR

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit la màxima puntuació, amb 10 punts, en l’índex de difusió (ICDS) de la Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes (MIAR). L’avaluació es desenvolupa des de la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona, i és de referència en l’avaluació de l’impacte de la recerca científica per a altres entitats, com l’Agaur. La puntuació màxima de la revista TSC a MIAR ve acompanyada de la seua inclusió a l’Emerging Sources Citation Index, que avalua la inclusió de la revista en la Web of Science, central en l’anàlisi de revistes d’alt impacte internacional. TSC també ha assolit la màxima puntuació a Carhus (nivell A), i compleix enguany 40 anys d’edició, des de 1976.

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana és editada per la Societat Catalana de Sociolingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col·laboració tècnica de la Xarxa CRUSCAT-IEC. Podeu consultar en línia l’últim número de la revista i tots els anteriors.

Cursos d’estiu en sociolingüística

Font: Xarxa Vives d’Universitats

562 – De política i planificació lingüística. Mirades contemporànies a l’ecosistema comunicatiu català
Tarragona, 13 de juny

L’esdevenidor de la llengua catalana ha de fer front a un conjunt de reptes d’extraordinària magnitud. La gestió normativa i la dinàmica estandarditzadora, la intervenció institucional i social sobre els usos i l’acció des del món educatiu en el gruix dels territoris de parla catalana seran objecte d’atenció en la primera part del curs. En la darrera es presenten informacions demoscòpiques recents sobre la dimensió, l’estructura i la dinàmica dels grups lingüístics de l’espai catalanòfon.

Durada: 5 h

446 – Desafiaments de futur: llengua, comunicació i societat
Barcelona, 11 de juliol

Aquest curs empra la complexitat (complèxica si ens referim a l’eina amb què mirem la complexitat) com una proposta per entendre la relació triangular entre llengua, comunicació i societat. A través d’exemples i de pràctiques, es fan explícits els continguts de les diverses disciplines subjacents que es tracten en el curs. Aquest curs vol ser una introducció a la visió complexa en àmbits de la ciència, però també de la societat i de la vida quotidiana.

Durada: 25 h

520 – La lingüística forense: els CSI de la llengua – Campus Júnior 2016
Barcelona, Barcelona, 11 de juliol

La lingüística forense és una disciplina relativament moderna. Abasta tres grans àmbits d’estudi: el jurídic, el llenguatge judicial i el llenguatge probatori. El focus del curs se centra en aquest últim àmbit, en qual els lingüistes fan peritatges de veu, analitzen documents escrits per determinar-ne l’autoria, analitzen casos de plagi, etc. L’objectiu del curs és oferir una panoràmica general de la lingüística forense, i que els participants tinguen un primer contacte amb casos reals.

Durada: 20 h

360 – Llenguatge jurídic català
A distància, 29 de juny

L’objectiu d’aquest curs és conèixer les característiques principals del llenguatge jurídic català i les estratègies de composició del text escrit, aplicables a la redacció de textos jurídics, que permeten elaborar, traduir i revisar amb adequació i correcció els textos propis d’aquest àmbit d’especialitat. Així mateix, ocuparà un espai important el coneixement d’eines i de recursos útils per a redactar, traduir i revisar textos jurídics en català.

Durada: 25 h

 

126 – L’ensenyament de les habilitats lingüístiques a l’aula d’ELE
Lleida, 13 de juliol

El curs proporcionarà coneixements, eines i estratègies perquè el professorat de llengües estrangeres puga desenvolupar i avaluar de manera adequada les habilitats lingüístiques del seu alumnat. Es revisaran les sis activitats comunicatives de la llengua: comprensió auditiva, expressió oral, comprensió lectora, expressió escrita, interacció oral i mediació lingüística. Adreçat a persones que tenen un cert coneixement o experiència en la didàctica de l’espanyol i a estudiants d´últim any de grau.

Durada: 20 h
Durada: 50 h

225 – L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià (II)
Benissa, 14 de juliol

L’autoaprenentatge permet assolir autònomament unes competències a partir de les quals un aprenent pot continuar progressant. En aquest curs presentarem a professors, tècnics i estudiants de Filologia, Magisteri o Traducció recursos que ajudaran el seu alumnat a perfeccionar els seus coneixements de valencià En concret, els presentarem les Fitxes de Llengua, un material específic de nivell B2-C1-C2, creat en el CAU de la Universitat d’Alacant.

Durada: 50 h

581 – Literatura i llengua: 1) Vida i obres de Ramon Llull; 2) Intercanvis lingüístics i processos sociolingüístics a l’àrea mediterrània
Prada , 18 d´agost

El curs proposa un ampli recorregut per la vida, les obres literàries més significatives i la posteritat de Ramon Llull. Es destacarà l’aportació singular del personatge i seu el pes històric, que el va convertir en un autor àmpliament llegit pels pensadors més destacats de l’Europa dels segles XIV a XVII, i encara ben present al XVIII. Igualment, el curs permetrà valorar la significació de l’expressió literària en el conjunt de la producció de Llull.

Durada: 25 h

427 – Comunicacio eficaç per a la vida professional i personal amb eines de la PNL (Programació Neurolingüística)
Elx, 23 de setembre

Viure és estar en una contínua comunicació. Amb nosaltres, en un diàleg intern, i amb tots amb qui ens relacionem, mitjançant la paraula i el silenci i el nostre llenguatge corporal al complet. La vida en l’empresa té com a peça clau la comunicació interna i externa. Reconèixer els missatges que emetem i rebem, permanentment, ens facilitarà desenvolupar les habilitats socials i competències professionals necessàries per a llançar els nostres objectius i els de l’empresa.

Durada: 20 h

600 – Parla amb les mans i escolta amb els ulls! Iniciació a la llengua de signes catalana – Campus Júnior 2016
Barcelona, Barcelona, 11 de juliol

L’objectiu del curs és iniciar els participants en l’aprenentatge de la llengua de signes catalana i, també sensibilitzar-los sobre la necessitat i l’enriquiment que implica la comunicació amb les persones sordes per mitjà de la seua llengua natural, que és la llengua de signes. Durant el curs els participants coneixeran eines que ajudaran a continuar aprenent la llengua de signes de forma autònoma.

Durada: 20 h

Roquet, Llopis, Pérez: “Does gender have an impact on the potential benefits learners may achieve in two contexts compared: formal instruction and formal instruction + content and language integrated learning?”

Origen: Does gender have an impact on the potential benefits learners may achieve in two contexts compared: formal instruction and formal instruction + content and language integrated learning? – Dialnet

Helena Roquet Pugès, Jaume Llopis Pérez, Carmen Pérez Vidal
International journal of bilingual education and bilingualism, ISSN 1367-0050, Vol. 19, Nº. 4, 2016, págs. 370-386
This study focuses on the degree of influence of one individual factor, namely gender, on the level of English competence attained in two different groups of intermediate-level Catalan Spanish adolescent learners of English as a foreign language: the first group (Group A) is 1 year younger and follows formal instruction (FI) and in parallel content and language integrated learning (CLIL) instruction (FI + CLIL). That is, the group receives some ‘extra’ hours which are CLIL hours. The second group (Group B) follows a FI only programme. Data were elicited both for receptive and production skills, except speaking, and were statistically analysed using a pretest–posttest design over one academic year. Results obtained, contrary to expectations, confirm that female participants are better than male participants in both contexts of acquisition although not in all skills and domains analysed.

12. Les ideologies lingüístiques al Japó | Càtedra Unesco de Diversitat Lingüística i Cultural

Makiko Fukuda – Universitat Autònoma de Barcelona, UAB

El mite del monolingüisme

El monolingüisme del Japó ha estat ben arrelat a la societat japonesa durant molts segles, i avui dia encara es conserva explícitament o implícitament. L’any 1986, el primer ministre del Japó d’aleshores, Yasuhiro Nakasone, va afirmar públicament que «el Japó és un país monoètnic i, per tant, no existeixen les minories». Aquestes paraules van ser polèmiques i les entitats que defensen els ainus (els indígenes del Japó) van protestar furiosament contra el primer ministre. Posteriorment, els polítics que veuen el Japó com un país monocultural, monolingüe i monoètnic van repetir arguments semblants, com si no existís diversitat lingüística al Japó. Aquesta perspectiva se sosté per la forta creença que el problema lingüístic del Japó no es polititza, per bé que en aquesta darrera dècada se n’ha posat en dubte la versemblança. Continuar llegint… 12. Les ideologies lingüístiques al Japó | Càtedra Unesco de Diversitat Lingüística i Cultural

This post is also available in: English

Accessibles en línia els volums publicats a la Col·lecció Lingüística Catalana

El Grup d’Estudi de la Variació (GEV) del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona posa a disposició de la comunitat acadèmica els 14 volums publicats fins ara a la Col·lecció Lingüística Catalana.

Llibres.png

Conferència de Ferran Suay a Barcelona

targetocicle
La FOLC ha organitzat el cicle de conferencies “PAIS VALENCIA. UN PAIS GERMA” que tindra lloc a la Casa Valencia de Barcelona durant tots els dimarts del proper mes d’abril a dos quarts de vuit del vespre.  La primera conferencia amb el titol “Llengua i cultura al Pais Valencia. Una realitat ben viva distorsionada mediaticament” anira a carrec de Ferran Suay, Doctor en psicologia per la Universitat de Valencia.

Article de Vanessa Bretxa a Racó Català

Origen: Article de Vanessa Bretxa a Racó Català | (CUSC-UB)

RC

El 5 de febrer de 2016 Racó Català publicava un article d’opinió titulat «Qui comença una conversa en català?», de Vanessa Bretxa.

A l’entorn d’un terç dels catalans diu que mai comencen converses en català, i una bona part d’aquests han nascut fora de Catalunya, això vol dir, que calen polítiques més actives per a la promoció de l’aprenentatge i l’ús de la llengua al carrer.
Font: Racó Català (5/2/2016)

Podeu accedir a l’article a través del següent enllaç: Qui comença una conversa en català?

Aprendre llengües: [961] IX Congrés ACLES, a León

Aquests darrers dies hem estat a León, al IX Congrés de la Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior (ACLES), organitzat pel Centro de Idiomas de la Universidad de León. Hi hem assistit diverses persones del Servei de Llengües de la UAB, dels àmbits de l’avaluació, la psicometria i l’ensenyament-aprenentatge de llengües. L’ocasió ha estat, com sempre, una oportunitat de saber què passa en altres centres de característiques similars als catalans (o als de la Xarxa Vives), amb els quals tenim una relació més estreta i regular. Com és lògic, en la seixantena de centres d’ACLES les problemàtiques o les qüestions d’interès són molt semblants i comunes: examinar i certificar d’acord amb uns estàndards de qualitat; ensenyar llengües amb tot el rigor metodològic possible; fer un ús motivat i adequat de les tecnologies a l’aula; innovar en l’ensenyament d’idiomes… Continuar llegint… Aprendre llengües: [961] IX Congrés ACLES, a León

Call for papers: Research Committee 25 Language & Society, III Forum of Sociology

CALL FOR PAPERS: Research Committee 25 Language & Society. III Forum of Sociology, International Sociological Association, July 10-14 2016 Vienna

The next III ISA Forum of Sociology is taking place 10-14 July 2014 in Vienna, Austria. In keeping with the ISA conference theme, “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.”, the RC 25 theme for the III ISA Forum of Sociology 2016 is “Language and Representation: Struggles in the Global Age”. Continua llegint

Estat del català a les Illes: “Dinàmica positiva, malgrat els clarobscurs”

Estat del català a les Illes: “Dinàmica positiva, malgrat els clarobscurs” » Polí­tica » Balears » dBalears.cat.

 9518C.Polls | 17 desembre 2014

Melià i Pradilla, abans de la roda de premsa.

| Jaume Morey

L’estat del català a les Illes “té una dinàmica positiva, malgrat els clarobscurs”. Aquest és el diagnòstic que fa de la llengua pròpia el director de la Xarxa CRUSCAT i coordinador de l’Informe sobre la llengua catalana, 2013, Miquel Àngel Pradilla.
Continua llegint

Psicologia i Educació: Ajudant de recerca del projecte “Comtelmo”

Font: Sol·licitud.

El projecte té com a objectiu estudiar la manera com els nens amb i sense TEL comprenen les oracions en llenguatge oral en temps real. El projecte es basa en l’ús de la tècnica de registre de moviments oculars (eye-tracking) sobre tasques que incideixen en la comprensió dels aspectes lèxics i morfosintàctics de l’oració. Continua llegint

Presentació de l’Informe sobre la llengua a Palma (17/12/2014)

Informe 2013Presentació de l’Informe sobre la situació de la llengua catalana 2013. Balanç de la situació de la llengua en el conjunt del seu àmbit lingüístic.

Dimecres, 17 de desembre de 2014, 19 h. A Can Alcover – Espai de Cultura (C. de Sant Alonso, 24, Palma)

  • Damià Pons Pons (delegat de l’Institut d’Estudis Catalans a Palma)
  • Joan Melià Garí (coordinador del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears – UIB)
  • Miquel Àngel Pradilla (director de la Xarxa CRUSCAT i coordinador de l’Informe)

Més informació:

Administració