Algunes publicacions en anglès i francès sobre sociolingüística catalana

Novetats

Altres

Nota: llista elaborada amb amb aportacions de  K. Woolard i M. Solís. Feu arribar publicacions sobre la sociolingüística catalana fetes en anglès i altres llengües a cruscat(arrova)demolinguistica.cat.

Administració