Col·lecció Dossiers

Documents de difusió de la recerca sociolingüística. Disponibles en format imprès, i en format electrònic a la web de la Xarxa CRUSCAT.

  • Vila i Moreno, F. X. (en premsa) Posició i perspectives del català en el sector editorial. Lectura conjunta d’algunes enquestes recents. (Col·lecció Dossiers de la Xarxa Cruscat; 1). Institut d’Estudis Catalans.

Tornar a Publicacions de la Xarxa CRUSCAT

Administració