Grup d'Estudis Etnopoètics

Novetat editorial: Una història de la literatura popular valenciana (1873-2019)

Vicent Vidal Lloret. Una història de la literatura popular valenciana (1873-2019). Biblioteca de Cultura Popular Valeri Serra i Boldú, 30. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, març de 2020, 264 pàgines, 19,50 euros. ISBN:978-84-9191-101-2.

La recol·lecció i l’estudi de la literatura oral popular al País Valencià han generat unes aportacions considerables. En aquest llibre s’analitzen les obres, els autors i les institucions que s’han dedicat a aquest tipus de literatura entre 1873 i 2019 en relació amb les vicissituds històriques i culturals que els han fet possibles. L’anàlisi parteix d’una fonamentació teòrica que té presents els estudis previs sobre el tema i que permeten comparar la situació valenciana dins del marc del domini lingüístic compartit. Així, se’n descriuen, se n’examinen i se’n valoren els elements principals dins d’una periodització que ha de permetre caracteritzar els contextos i la producció. I s’ofereix un repàs a les contribucions més rellevants i a les tendències generals que s’hi observen, cosa que pot contribuir a interpretar-les justament.

Més informació: Publicacions de l’Abadia de Montserrat

 

Novetat editorial: Estudis de Literatura Oral Popular núm. 8

Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature núm. 8 (2019)

Aquest número de la revista està dedicat a la llegenda, un dels grans gèneres del folklore, motiu pel qual la investigació internacional li ha dedicat una atenció continuada que s’ha concretat en la realització d’articles, monografies, seminaris, congressos i també bases de dades en línia que tenen la llegenda com a centre d’interès. Els set especialistes que hi participen s’hi acosten des de diverses perspectives i aporten la seva visió fruit d’un acurat treball de recerca.

Enllaç a la revista: https://revistes.urv.cat/index.php/elop/index

Enllaç al número 8: https://revistes.urv.cat/index.php/elop/issue/view/165/showToc

Novetat editorial: La llegenda

La llegenda. Edició a cura de Magí Sunyer i Emili Samper. Kassel: Edition Reichenberger, Estudis Catalans 9, 2019, 250 pàgines, 39€, ISBN: 978-3-944244-92-1.

Aquest llibre estudia la llegenda des de perspectives diverses, necessàries per esbrossar un camp terminològic ple de confusions. Pretén fomentar el debat al voltant d’aquest concepte, determinar-ne els límits, examinar-ne l’evolució i observar el rendiment que ha proporcionat en textos literaris significatius. Dividit en dos apartats (Conceptes i límits; Llegenda i literatura), és una iniciativa del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC) i compta amb la col·laboració del grup de recerca Literatura, Iconografia i Recepció de l’Antiguitat (LIRA), tots dos de la Universitat Rovira i Virgili, pel tal d’emprendre l’anàlisi del gènere des dels orígens de la cultura occidental.

El primer apartat (Conceptes i límits) agrupa cinc aportacions que situen la llegenda en relació als gèneres amb què d’una o altra manera intersecciona; en conseqüència, aporta elements per a la definició del gènere des del folklore, la literatura grega, la literatura llatina, la llegenda històrica i la literatura fantàstica.

El segon (Llegenda i literatura) reuneix vuit estudis específics sobre llegendes literàries que mantenen una relació d’hipertextualitat amb els relats originaris. Es tenen en compte, així, les aportacions fetes per autors que van des d’Homer fins a Salvador Espriu, passant per Francesc Maspons i Labrós, Narcís Oller, Josep Aladern, Frederic Soler, Josep Carner, Josep M. López-Picó, Alfons Maseras i Ventura Gassol.

Més informació: Reichenberger

XVI Trobada del GEE

La representació etnopoètica del mal (Girona, 13-14/11/2020).

Segueix-nos!

Esdeveniments

  • No hi ha novetats

Arxiu d’entrades

Subscripció