Institució Catalana d'Estudis Agraris

Activitats de l’IEC

Activitats de la ICEA

  • 23.10.2015 |
    3r FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA. Setmana de la Fusta de Catalunya 2015
    » Més informació «

Administració

3r FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA. Setmana de la Fusta de Catalunya 2015

Data: 23 d’octubre de 2015

Lloc: Institut d’Estudis Catalans (Sala Prat de la Riba)

Organització: Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

OBJECTIUS

Actualment, hi ha un gran consens a considerar que ens enfrontem a transformacions significatives en els àmbits polítics, socials, econòmics i, sobretot, tecnològics. El sector forestal no queda al marge d’aquest corrent general.

El 3r Fòrum Forestal de Barcelona torna a oferir la possibilitat de participar-hi a un públic professional integrat per la indústria, els productors de fusta, les empreses d’aprofitaments, la universitat i els tècnics especialitzats, tant privats com de les administracions públiques, i a dialogar sobre les claus d’aquestes transformacions, en un entorn idoni i distès, per establir sinergies, relacions comercials i intercanvi de visions. I per primera vegada ho fa en el marc de la Setmana de la Fusta de Catalunya, amb el convenciment que aprofundir en la cadena forestal és una de les alternatives més positives que té el sector.

El contingut del Fòrum d’enguany gira entorn de tres temes principals: el transport dels productes forestals; la indústria del paper i del cartró, i les noves iniciatives socials per a crear ocupació al bosc.

EL TRANSPORT DELS PRODUCTES FORESTALS

El transport representa, en general, un percentatge important dels costos de la fusta posada a una planta de transformació. S’estima que aquest cost, en distàncies llargues, pot arribar a representar entre el 40 i el 50 % del que val la fusta portada al seu destí.

A l’Estat espanyol, els camions estàndard poden traslladar per carretera un màxim de quaranta tones, i els transports especials en poden portar cinquanta-set. Les empreses de transport han reclamat amb constància l’increment de capacitat de carga fins a seixanta tones, argüint que Portugal i França admeten seixanta i cinquanta-set tones, respectivament, i que això significa una pèrdua de competitivitat important, ja que els costos amb aquesta limitació són un 20 % més cars.

El problema del transport dels productes forestals és rellevant per a la indústria de primera transformació i per als productors de fusta. Molts especialistes opinen que en pocs anys serà precís transportar volums que triplicaran els valors actuals, i que tant l’eficiència dels sistemes de transport com els problemes derivats de la contaminació provocada pels combustibles seran un factor crític en la viabilitat de molts projectes industrials.

INDÚSTRIA DEL PAPER I DEL CARTRÓ

A Catalunya, als anys noranta del segle xx, va desaparèixer pràcticament la producció de pastes de cel·lulosa obtingudes a partir de la fusta. Tot i aquest inconvenient, el país continua essent el segon productor de paper de les Espanyes i el primer productor de cartró. En l’actualitat (IDESCAT 2013), el sector de pastes de paper, paper i cartró suma un total de quaranta-set establiments i dóna treball a 2.880 persones. Els seus ingressos d’explotació estan al voltant dels 1.055 milions d’euros anuals. El sector exporta la meitat de la seva producció, i la matèria primera prové de la importació i del reciclatge.

Els subsectors derivats, com el de fabricació d’articles de paper i cartró i el d’arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats, sumen un total de 3.581 establiments, amb 25.056 persones ocupades i uns ingressos anuals d’explotació de 4.387 milions d’euros.

És indubtable que aquesta baula de la cadena forestal catalana té un pes notable en la indústria del país, i que l’estudi de les possibilitats de fabricació de pastes de cel·lulosa amb els recursos forestals propis té un interès constant per a tot el sector forestal.

NOVES INICIATIVES SOCIALS PER A CREAR OCUPACIÓ AL BOSC

Un dels pilars d’un sector forestal competitiu és l’existència d’una mà d’obra formada, segura i estable. Uns boscos ben gestionats per treballadors i empresaris qualificats és una condició necessària per a un sector forestal viable.

Els aprofitaments forestals, vistos des d’aquesta òptica, poden tenir una funció notable en el desenvolupament local. Molts d’aquests treballs, organitzats de manera coherent amb els costos reals de les operacions, poden ser útils en programes de reinserció social.

PREUS INSCRIPCIÓ

MODALITAT Socis ICEA No socis ICEA
Assistència* al Fòrum 10 € 15 €
Assistència* al Fòrum + dinar 32 € 37 €

*L’assistència inclou la documentació i la pausa (cafè)

Per formalitzar la inscripció i el pagament accediu a l’enllaç http://www.iec.cat/jornades/forestal2015.asp

Les places són limitades a setanta-cinc persones, i es cobriran per ordre d’inscripció.

 

Fullet i programa Programa Forum_Forestal_2015

 

 

 

 

 

 

 

Xylella fastidiosa: letal per l’olivera i la vinya?

Data: 5 d’octubre de 2015 de 17.00 h a 20.00 h

Lloc: IEC

oliveraXylella fastidiosa és un bacteri que produeix danys greus en cultius importants per la nostra economia com la vinya, l’olivera, els cítrics i els ametllers. Colonitza el xilema, obtura els vasos conductors i per tant provoca l’assecament de fulles i branques, i finalment pot causar la mort de la planta.

A Europa s’ha detectat recentment (2013) al Sud d’Itàlia, concretament a la regió de la Púglia, on ha arrasat milers d’oliveres. Els experts de la Unió Europea han aprovat mesures d’emergència per evitar la propagació de la malaltia.

De la Xylella fastidiosa, els seus efectes, els insectes vectors, de la situació actual i el possible control es va parlar a la tertúlia amb la participació de científics i tècnics de sanitat vegetal: Emili Montesinos (Universitat de Girona), Assumpció Batlle (IRTA), Jordi Sabaté (IRTA), Amparo Laviña (IRTA), Ester Torres (ICEA) i Jordi Giné (Servei de Sanitat Vegetal).

Consulteu les presentacions:

La distribució del patogen al món. Jordi Giné (Cap del servei de Sanitat Vegetal del DAAM)

Biologia i epidemiologia de Xylella fastidiosa. Emili Montesinos (Catedràtic de Patologia Vegetal de la Universitat de Girona)

Identificació de vectors potencials de Xylella fastidiosa a l’Estat espanyol. Cicle i dinàmica.  Jordi Sabaté (Investigador IRTA)

La detecció de Xylella fastidiosa: un repte pels laboratoris. Ester Torres (Assessora en sistemes qualitat Laboratoris)

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

32a convocatòria. Premi instituït l’any 1983.

Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura.

Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2011.

No es poden considerar els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o per una altra institució.

La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF. Es poden concedir fins a dos accèssits.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2016. L’Institut no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

El pagament dels imports dels premis prescriu el dia 15 de juliol de 2016.

La Institució Catalana d’Estudis Agraris publicarà un extracte del treball o dels treballs premiats en la revista Quaderns Agraris.

Termini d’admissió de candidatures: 3 de desembre de 2015, a les 13 hores

Informació del LXXXV Cartell de premis i de borses d’estudi. Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2016 de l’IEC.

SEMINARI: MERCATS DE MATÈRIES PRIMERES EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA. GESTIÓ DE COMPRES DE MATÈRIES PRIMERES

Data: Dimarts, 6 d’octubre de 2015

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Veterinària

Edifici V. Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra

Organitza: Departament de Veterinària (UAB) 

 

Actualment, en un entorn econòmicament difícil, les indústries alimentàries necessiten guanyar competitivitat millorant la gestió de les compres de matèries primeres, evitant els increments de costos inesperats per les fluctuacions dels mercats amb alta volatilitat. Aquest seminari exposa els mètodes actualitzats d’anàlisis i gestió de riscos de mercats aplicats a matèries primeres agroalimentàries.

A llicenciats o graduats d’estudis tècnics com ciència i tecnologia dels aliments, biologia, química o veterinària que treballen o volen desenvolupar la seva activitat en àrees de gestió de compres de la indústria agroalimentària. S’adreça a directors, caps o responsables de compres, compradors, gerents o directius que gestionen les compres de matèries primeres en la indústria agroalimentària.

Als socis de la ICEA se’ls ofereix un descompte.

Fullet amb la informació, el programa i la butlleta d’inscripció Seminari Mercats de Materies Primeres

Consultes i inscripcions  josefina.plaixats@uab.cat

 

XXX JORNADA D’AGRICULTURA A PRADA «El sòl agrari i la seva problemàtica»

Dissabte 22 d’agost de 2015, de 9 a 18 h.
Universitat Catalana d’Estiu. Liceu Renouvier de Prada (Conflent)

La participació és oberta i gratuïta.

Com arribar-hi ? Liceu Renouvier de Prada de Conflent

 

Programa

9.30 -10.00 h: Obertura. Presentació i introducció, a càrrec de Josep M. Vives, president de la ICEA.

10.00-10.30 h: «30 anys de Jornades d’Agricultura a Prada», a càrrec de Josep M. Puiggròs.

10.30-10.50 h: «Les dificultats de l’accés al sòl agrari vistes per un agricultor de la comarca del Conflent», a càrrec de David Montanya, agricultor de Prada.

11.00-11.30 h: «El projecte de llei del sòl d’ús agrari» a càrrec de Jordi Sala, expert en agricultura i exdirector general de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya.

11.30-12.00 h: Torn d’intervencions i preguntes

12.00-12.30 h: «La problemàtica de l’accés al sòl agrari», a càrrec de Josep Montasell, Agroterritori.

12.30-13.00 h: Torn d’intervencions i preguntes

13.00-14.30 h: Pausa i dinar

14.30-15.00 h: «Acaparament de terres i accés al sòl agrari a Moçambic», a càrrec d’Anabel Ayala, consultora de la FAO.

15.00-15.30 h: «L’experiència francesa: SAFER», a càrrec de Joan Becat, membre de l’IEC, Universitat de Perpinyà.

15.30-16.15 h: «L’experiència de Terra Franca», a càrrec de Jordi Martí, president de Terra Franca.

16.15-16.45 h: «El Banc de Terres del Garraf», a càrrec de Rafel Florenciano, director de Node Garraf, Agència de Desenvolupament.

16.45-17.00 h: «Aportacions des de la custòdia agrària a l’accés a la terra», a càrrec de Jordi Pietx, consultor en emprenedoria i conservació rural.

17.00-18,00 h: Torn d’intervencions i preguntes

18,00 h: Cloenda

PDF del PROGRAMA JORNADA AGRICULTURA PRADA 2015