Institució Catalana d'Estudis Agraris

Activitats de l’IEC

Activitats de la ICEA

Administració

Jornada: Història del conreu del clavell a Catalunya

25 de febrer de 2016, a les 18 h.
Institut d’Estudis Catalans. Sala Pere i Joan Coromines

PROGRAMA

18-19.30 h: «Història del conreu del clavell a Catalunya», a càrrec del Sr. Pere Cabot, i «Josep Ferrer i Guàrdia, un cultivador de clavells a Llançà», a càrrec de la Sra. M. Mercè Compte.

19.30 h: Pausa

19.45 h: Taula rodona

• Sr. Pere Cabot, enginyer agrònom i membre de Jardins i Jardiners

• Sr. Àngel Farina, floricultor

• Sr. Ramon Badosa, enginyer tècnic agrícola

• Sra. M. Mercè Compte, llicenciada en belles arts i membre de Jardins i Jardiners.

Torn obert de paraules

 

Us hi esperem!

PDF  Fullet Jornada clavell

SORTIDA A FALSET

Organitza: Secció de Viticultura i Enologia

Dijous, 3 març de 2016

 

La Secció de Viticultura i Enologia organitza, una sortida a la capital del Priorat amb el següent programa de visites:

PROGRAMA

• 8,30 h. Sortida des de Barcelona des de la Plaça Francesc Macià, 5 (davant Bar Sandor).

• 10.30 h. Visita a la Cooperativa de Capçanes. Punt de trobada a la mateixa porta, a l’hora esmentada. Aquesta Cooperativa ha desenvolupat un gran treball amb la Garnatxa negra i la influencia del sol. Tanmateix recordem son elaboradors primigenis del vi Kosher (creença jueva).

• 12 ,30 /13 h. (aprox.) Visita al Museu Castell del vi a Falset (Tarifa 3€. Preu jubilats 2,5€ que es pagarà directament al museu)

• 14,00 h. Dinar al restaurant QUINOA, davant mateix de la Coop. de Falset on hi ha un bon aparcament. (Preu àpat 12,50 € aprox. que pagarà cadascú al mateix restaurant).

• 16 h. Visita a VITEC on ens atendrà el Sr. Sergi de Lamo, Director executiu d’aquest Parc Tecnològic del vi. Aquest centre dona recolzament integral a la I+D alhora que ofereix serveis tecnològics al sector vitivinícola català. INSCRIPCIÓ. Està oberta a tots els socis de la ICEA i als seus acompanyants.

Envieu abans del 27 de febrer un correu electrònic a icea@iec.cat  amb el nom i cognom dels assistents indicant al tema FALSET.

Les places són limitades. No es contracta transport, recomanem que us agrupeu en vehicles amb les persones que vinguin.

 

 

IV Tarda de Jardins i Jardiners

Organitza: Secció de Jardineria i Paisatgisme

Es celebrarà el 21 de juny de 2016 a les 4 de la tarda a l’Institut d’Estudis Catlans (Sala Prat de la Riba).

Properament us informarem del programa.

 

Quaderns Agraris núm. 39 : desembre 2015

Dossiers agraris_desembre 2015 La revista Quaderns Agraris editada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’ Institut d’Estudis Catalans, acaba de publicar en format d’accés obert el núm. 39 : desembre 2015.
El contingut es pot consultar accedint directament al text complet dels articles, la llista dels quals es troba a continuació:

Núm. 39 : desembre 2015 – Sumari:

Articles
Composts que es produeixen a Catalunya: caracterització i viabilitat del seu ús com a substrat Rafaela Cáceres, Conrad Cunill, Oriol Marfà. 7-34

La malaltia de l’enrotllament de la fulla de vinya i virus associats Joan Sanxis, Sergi Maicas. 35-63

Jardins d’un passat recent: el jardí de la Fundació Julio Muñoz Ramonet Montse Rivero-Matas. 65-83

Agrofòrum Energies renovables i món rural: desigualtats i democràcia Josep Puig-Boix. 87-99

També podeu accedir visitant la pàgina web de la revista.

DOCUMENTACIÓ: RESUM TRANSCATALÒNIA 2015

DSC04067

El dissabte 3 d’octubre es va celebrar l’edició d’aquest any de la Transcatalònia, que va transcórrer per l’àrea metropolitana de Barcelona, des de la serra de Collserola, passant per les estivacions de la serralada de Marina, fins a la depressió del Vallès. El recorregut va permetre veure sòls formats sobre materials ben diferents en un entorn caracteritzat per la forta pressió humana. La jornada va estar dirigida per Jordi Sánchez Herranz, autor de la guia de camp que recull una completa descripció del medi natural de la zona i dels perfils que es van visitar. Hi assistiren vint-i-sis persones, entre socis de la ICEA, SECS i estudiants universitaris.

En primer lloc, es visità l’Observatori Fabra, una de les institucions astronòmiques i meteorològiques més antigues del nostre país. Des d’allí es divisà la panoràmica del Barcelonès i Jordi Sánchez féu una explicació general de la geologia i del paisatge per a situar els sòls que es veurien al llarg de la jornada. El primer perfil, situat al costat mateix de l’Observatori, representa els sòls soms, ben drenats i de textura de mitjana a fina, amb variabilitat de presència d’elements grossos, sobre pissarres del Paleozoic, força estesos per la serra de Collserola a les zones altes i als vessants pronunciats. Tenen pH proper a la neutralitat però no contenen carbonats. Es classifiquen com a xerortents lítics.

El següent perfil es troba al mirador de la serra de Mosques d’Ase, en un turó granític situat al límit de Santa Coloma de Gramenet i de Badalona. Es tracta també de sòls prims (xerortents lítics i típics) però més arenosos i amb bandes ocasionals de carbonats pulverulents, fins i tot revestiments d’argila residuals que van ser objecte de discussió sobre l’origen i els processos de formació.

A continuació s’anà a Sant Pere de Reixac per observar un sòl, també sobre granit, una mica més profund que l’anterior, amb més matèria orgànica i sense carbonats, en un tall de terreny on s’observava bé la disgregació de la roca (sauló).

En la següent parada es canvià d’unitat geogràfica i es visità la depressió del Vallès, al Pla de Palou, a prop de Granollers, sobre els nivells de terrasses al·luvials del riu Congost. El perfil que es visità es troba situat sobre la terrassa alta i presenta un grau d’evolució important, amb presència d’horitzó càmbic i nòduls de carbonats (haploxerept càlcic).

Per la tarda s’anà a la miranda d’en Puntes, sobre els ventalls al·luvials miocènics que configuren els turonets d’aquesta part de la depressió del Vallès. El sòl de les parts elevades no és molt profund però presenta acumulacions considerables de carbonats pulverulents a partir dels quaranta centímetres. Es classifica com a calcixerept típic.

El darrer perfil de la jornada representa els sòls desenvolupats sobre materials detrítics terrígens que constitueixen el glacis situat al sud de la Serralada Prelitoral, a Santa Eulàlia de Ronçana. El sòl estudiat es pot considerar el de més evolució edàfica en aquesta zona, és profund i conté un horitzó argílic recarbonatat (haploxeralf càlcic).