Institució Catalana d'Estudis Agraris

Activitats de l’IEC

Activitats de la ICEA

  • No hi ha activitats programades

Administració

DOCUMENTACIÓ: RESUM TRANSCATALÒNIA 2015

DSC04067

El dissabte 3 d’octubre es va celebrar l’edició d’aquest any de la Transcatalònia, que va transcórrer per l’àrea metropolitana de Barcelona, des de la serra de Collserola, passant per les estivacions de la serralada de Marina, fins a la depressió del Vallès. El recorregut va permetre veure sòls formats sobre materials ben diferents en un entorn caracteritzat per la forta pressió humana. La jornada va estar dirigida per Jordi Sánchez Herranz, autor de la guia de camp que recull una completa descripció del medi natural de la zona i dels perfils que es van visitar. Hi assistiren vint-i-sis persones, entre socis de la ICEA, SECS i estudiants universitaris.

En primer lloc, es visità l’Observatori Fabra, una de les institucions astronòmiques i meteorològiques més antigues del nostre país. Des d’allí es divisà la panoràmica del Barcelonès i Jordi Sánchez féu una explicació general de la geologia i del paisatge per a situar els sòls que es veurien al llarg de la jornada. El primer perfil, situat al costat mateix de l’Observatori, representa els sòls soms, ben drenats i de textura de mitjana a fina, amb variabilitat de presència d’elements grossos, sobre pissarres del Paleozoic, força estesos per la serra de Collserola a les zones altes i als vessants pronunciats. Tenen pH proper a la neutralitat però no contenen carbonats. Es classifiquen com a xerortents lítics.

El següent perfil es troba al mirador de la serra de Mosques d’Ase, en un turó granític situat al límit de Santa Coloma de Gramenet i de Badalona. Es tracta també de sòls prims (xerortents lítics i típics) però més arenosos i amb bandes ocasionals de carbonats pulverulents, fins i tot revestiments d’argila residuals que van ser objecte de discussió sobre l’origen i els processos de formació.

A continuació s’anà a Sant Pere de Reixac per observar un sòl, també sobre granit, una mica més profund que l’anterior, amb més matèria orgànica i sense carbonats, en un tall de terreny on s’observava bé la disgregació de la roca (sauló).

En la següent parada es canvià d’unitat geogràfica i es visità la depressió del Vallès, al Pla de Palou, a prop de Granollers, sobre els nivells de terrasses al·luvials del riu Congost. El perfil que es visità es troba situat sobre la terrassa alta i presenta un grau d’evolució important, amb presència d’horitzó càmbic i nòduls de carbonats (haploxerept càlcic).

Per la tarda s’anà a la miranda d’en Puntes, sobre els ventalls al·luvials miocènics que configuren els turonets d’aquesta part de la depressió del Vallès. El sòl de les parts elevades no és molt profund però presenta acumulacions considerables de carbonats pulverulents a partir dels quaranta centímetres. Es classifica com a calcixerept típic.

El darrer perfil de la jornada representa els sòls desenvolupats sobre materials detrítics terrígens que constitueixen el glacis situat al sud de la Serralada Prelitoral, a Santa Eulàlia de Ronçana. El sòl estudiat es pot considerar el de més evolució edàfica en aquesta zona, és profund i conté un horitzó argílic recarbonatat (haploxeralf càlcic).

Compartir

Jornada tècnica en viticultura. INNOVACIONS EN EL MANEIG DEL CULTIU DE LA VINYA ENFRONT DEL CANVI CLIMÀTIC

6 de novembre de 2015, Tarragona. Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

(Campus Sescelades. C/ Marcel·lí Domingo, s/n. 43007 Tarragona)

ORGANITZACIÓ: ICEA I FACULTAT D’ENOLOGIA DE LA URV

INSCRIPCIÓ: 25 € entrada general / 20 € socis de la ICEA /10 € estudiants

Envieu un correu amb les vostres dades a icea@iec.cat abans del 3 de novembre i ingresseu la quota corresponent al compte bancari de la ICEA ES10 2100 0963 6402 0004 4785 (és imprescindible que hi feu constar el COGNOM i el concepte «VITICULTURA»). Places limitades. La quota d’inscripció inclou la participació a la jornada, l’esmorzar, el tast i el dinar (a la Facultat).

Col·laboradors: els cellers que participaran en el tast, d’acord amb el programa definitiu.

 

PROGRAMA

9.00 h: Recepció

9.15 h: Presentació de la jornada

  1. a) Gestió de la canòpia: equilibri entre creixement i producció
  • De 9.30 a 10.00 h:  «Control de la vegetació: poda en verd»  Sr. Agustí Villarroya, especialista en viticultura
  • De 10.00 a 10.30 h:  «Balanç del vigor i càrrega de raïm»  Dra. Montse Nadal, professora de viticultura de la URV
  • De 10.30 a 11.00 h:  «Estratègies de reg»  Dr. Gonzaga Santesteban, professor de viticultura de la UPN

11.00h-11.30 h:  Pausa cafè

  1. b) Gestió dels sòls vitícoles: millora de la fertilitat i la reserva d’aigua
  • De 11.30 a 12 h: «Trets diferencials dels sòls vitícoles: composició química, horitzons i capacitat

de retenció d’aigua»  Sr. Miquel Aran, cap de projectes d’Eurofins Agroambiental, Área de projectes

  • De 12.00 a 12.30 h: «Gestió de la coberta vegetal en vinyes de secà. Casos pràctics»Sr. Joan Rubió, enginer tècnic agrícola, especialista en viticultura i enologia de les Caves Recaredo
  • De 12.30 a 13.00 h: «Dinàmica i de les reserves d’humitat al sòl i conclusions pràctiques en vinya de secà. Exemples amb dades reals» Dr. Francesc Ferrer-Alegre, Eng. Biofisica Ambiental MSc (LAB Ferrer); Sr. David Tous, gerent artesà de Safsampling

13-13.30 h: Tast de vins. Experiències amb varietats autòctones

Cellers (a determinar): xarel·lo, malvasia, garnatxa blanca, sumoll, trepat, garnatxa negra.

13.45 h: Cloenda a càrrec del Sr. Joan Miquel Canals, degà de la Facultat d’Enologia de la URV, i el Sr. Josep  M. Vives de Quadras, president de la ICEA.

Fullet i programa PDF Jornada viticultura ICEA URV 2015

3r FÒRUM FORESTAL DE BARCELONA. Setmana de la Fusta de Catalunya 2015

Data: 23 d’octubre de 2015

Lloc: Institut d’Estudis Catalans (Sala Prat de la Riba)

Organització: Aula de Silvicultura Mediterrània de Barcelona de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

OBJECTIUS

Actualment, hi ha un gran consens a considerar que ens enfrontem a transformacions significatives en els àmbits polítics, socials, econòmics i, sobretot, tecnològics. El sector forestal no queda al marge d’aquest corrent general.

El 3r Fòrum Forestal de Barcelona torna a oferir la possibilitat de participar-hi a un públic professional integrat per la indústria, els productors de fusta, les empreses d’aprofitaments, la universitat i els tècnics especialitzats, tant privats com de les administracions públiques, i a dialogar sobre les claus d’aquestes transformacions, en un entorn idoni i distès, per establir sinergies, relacions comercials i intercanvi de visions. I per primera vegada ho fa en el marc de la Setmana de la Fusta de Catalunya, amb el convenciment que aprofundir en la cadena forestal és una de les alternatives més positives que té el sector.

El contingut del Fòrum d’enguany gira entorn de tres temes principals: el transport dels productes forestals; la indústria del paper i del cartró, i les noves iniciatives socials per a crear ocupació al bosc.

EL TRANSPORT DELS PRODUCTES FORESTALS

El transport representa, en general, un percentatge important dels costos de la fusta posada a una planta de transformació. S’estima que aquest cost, en distàncies llargues, pot arribar a representar entre el 40 i el 50 % del que val la fusta portada al seu destí.

A l’Estat espanyol, els camions estàndard poden traslladar per carretera un màxim de quaranta tones, i els transports especials en poden portar cinquanta-set. Les empreses de transport han reclamat amb constància l’increment de capacitat de carga fins a seixanta tones, argüint que Portugal i França admeten seixanta i cinquanta-set tones, respectivament, i que això significa una pèrdua de competitivitat important, ja que els costos amb aquesta limitació són un 20 % més cars.

El problema del transport dels productes forestals és rellevant per a la indústria de primera transformació i per als productors de fusta. Molts especialistes opinen que en pocs anys serà precís transportar volums que triplicaran els valors actuals, i que tant l’eficiència dels sistemes de transport com els problemes derivats de la contaminació provocada pels combustibles seran un factor crític en la viabilitat de molts projectes industrials.

INDÚSTRIA DEL PAPER I DEL CARTRÓ

A Catalunya, als anys noranta del segle xx, va desaparèixer pràcticament la producció de pastes de cel·lulosa obtingudes a partir de la fusta. Tot i aquest inconvenient, el país continua essent el segon productor de paper de les Espanyes i el primer productor de cartró. En l’actualitat (IDESCAT 2013), el sector de pastes de paper, paper i cartró suma un total de quaranta-set establiments i dóna treball a 2.880 persones. Els seus ingressos d’explotació estan al voltant dels 1.055 milions d’euros anuals. El sector exporta la meitat de la seva producció, i la matèria primera prové de la importació i del reciclatge.

Els subsectors derivats, com el de fabricació d’articles de paper i cartró i el d’arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats, sumen un total de 3.581 establiments, amb 25.056 persones ocupades i uns ingressos anuals d’explotació de 4.387 milions d’euros.

És indubtable que aquesta baula de la cadena forestal catalana té un pes notable en la indústria del país, i que l’estudi de les possibilitats de fabricació de pastes de cel·lulosa amb els recursos forestals propis té un interès constant per a tot el sector forestal.

NOVES INICIATIVES SOCIALS PER A CREAR OCUPACIÓ AL BOSC

Un dels pilars d’un sector forestal competitiu és l’existència d’una mà d’obra formada, segura i estable. Uns boscos ben gestionats per treballadors i empresaris qualificats és una condició necessària per a un sector forestal viable.

Els aprofitaments forestals, vistos des d’aquesta òptica, poden tenir una funció notable en el desenvolupament local. Molts d’aquests treballs, organitzats de manera coherent amb els costos reals de les operacions, poden ser útils en programes de reinserció social.

PREUS INSCRIPCIÓ

MODALITAT Socis ICEA No socis ICEA
Assistència* al Fòrum 10 € 15 €
Assistència* al Fòrum + dinar 32 € 37 €

*L’assistència inclou la documentació i la pausa (cafè)

Per formalitzar la inscripció i el pagament accediu a l’enllaç http://www.iec.cat/jornades/forestal2015.asp

Les places són limitades a setanta-cinc persones, i es cobriran per ordre d’inscripció.

 

Fullet i programa Programa Forum_Forestal_2015

 

 

 

 

 

 

 

Xylella fastidiosa: letal per l’olivera i la vinya?

Data: 5 d’octubre de 2015 de 17.00 h a 20.00 h

Lloc: IEC

oliveraXylella fastidiosa és un bacteri que produeix danys greus en cultius importants per la nostra economia com la vinya, l’olivera, els cítrics i els ametllers. Colonitza el xilema, obtura els vasos conductors i per tant provoca l’assecament de fulles i branques, i finalment pot causar la mort de la planta.

A Europa s’ha detectat recentment (2013) al Sud d’Itàlia, concretament a la regió de la Púglia, on ha arrasat milers d’oliveres. Els experts de la Unió Europea han aprovat mesures d’emergència per evitar la propagació de la malaltia.

De la Xylella fastidiosa, els seus efectes, els insectes vectors, de la situació actual i el possible control es va parlar a la tertúlia amb la participació de científics i tècnics de sanitat vegetal: Emili Montesinos (Universitat de Girona), Assumpció Batlle (IRTA), Jordi Sabaté (IRTA), Amparo Laviña (IRTA), Ester Torres (ICEA) i Jordi Giné (Servei de Sanitat Vegetal).

Consulteu les presentacions:

La distribució del patogen al món. Jordi Giné (Cap del servei de Sanitat Vegetal del DAAM)

Biologia i epidemiologia de Xylella fastidiosa. Emili Montesinos (Catedràtic de Patologia Vegetal de la Universitat de Girona)

Identificació de vectors potencials de Xylella fastidiosa a l’Estat español. Cicle i dinàmica.  Jordi Sabaté (Investigador IRTA)

La detecció de Xylella fastidiosa: un repte pels laboratoris. Ester Torres (Assessora en sistemes qualitat Laboratoris)