Activitats de l’IEC
Activitats de la ICEA
  • 24.10.2017 |
     Jornada: Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur
    » Més informació «
Administració

 Jornada: Intervencions i usos a la masia. Un repte de futur

Institut d’Estudis Catalans (Sala Prat de la Riba), 24 d’octubre de 2017

Organitza:  Secció d’Història rural de la ICEA i Congrés Masia-territori

Fullet PDF  Jornada Intervencions i Usos Masia 2017

L’any 2015, la Secció d’Història Rural de la ICEA-IEC va organitzar el I Congrés del Món de la Masia, amb una visió àmplia, diversificada i complementària del món de la masia, en què es va palesar la interdisciplinarietat dels diversos àmbits que configuren la quotidianitat de la vida en aquest medi. El Congrés va ser un èxit de participació i se’n van extreure conclusions importants que van confirmar que la masia és un referent imprescindible de la nostra cultura tradicional, que segueix viu, actiu i amb molta projecció de futur.

En aquesta jornada proposem de continuar explorant aquest àmbit de gran interès, aprofundint, en aquesta ocasió, en l’edificació com a ens propi. En primer lloc, analitzarem com s’afronten els nous usos de la masia d’acord amb l’economia actual i els interessos socials que ara afecten el territori i, en particular, la masia, amb un llenguatge imprescindible de comptabilitat entre els materials existents i els de nova aplicació, i amb la fita de poder continuar parlant d’edificis saludables i ben integrats en l’entorn natural.

Tota aquesta anàlisi es farà amb diverses ponències d’especialistes en el tema i amb exemples d’experiències en masies que s’han adaptat a aquests nous usos. Aquesta posada en comú vol ajudar a encarar la mirada al futur.

La jornada està organitzada per: Sònia Loewe i Jordi Xiqués, del Departament de Representació Arquitectònica, i Joan Ramon Rosell, del Departament de Construccions Arquitectòniques II, tots dos departaments de la Universitat Politècnica de Catalunya; Victòria Bassa, de l’associació Monumenta; Marta Urbiola i Manel Julià, d’AADIPA; Oriol Rosselló, de l’associació GRETA; Isidre Pastor, arqueòleg Ad’AC, i Assumpta Serra, coordinadora de la Secció d’Història Rural de la ICEA.

La trobada estarà formada per tres exposicions amb taula de debat al final de cada una. Dues seran al matí (de caire teòric), i l’altra serà a la tarda (de caràcter pràctic).

  1. Estudis previs i marc normatiu.
  2. Intervencions: quines parts de la masia cal mantenir, implantació de les noves necessitats i recuperació de materials antics o bé aprofitament dels avantatges dels nous.
  3. Usos: turisme rural, ampliacions diverses destinades a noves economies i canvis familiars.

Atès que aquest tema genera debat en la societat, en general, i en els tècnics específics, en particular, hi ha la intenció de fer-ne una publicació.

Assumpta Serra i Clota

Secció d’Història Rural de la ICEA