Jornada sobre: La producció de l’aiguardent a Catalunya i la seva relació amb la Guerra de Successió

Divendres, 17 d’octubre de 2014, Reus

Seu de l’INCAVI

Edifici de l’Estació Enològica (Passeig de Sunyer, 4-6, 43202 Reus)

Durant l’any 2014 la Secció de Viticultura i Enologia de la ICEA organitza diverses activitats lligades a l’aiguardent, producte resultant de la destil•lació del vi.

Catalunya inicià la producció d’aiguardent, en grans quantitats, a finals del segle XVII. Així s’originà un comerç molt actiu amb diferents països europeus, de manera especial amb Holanda i amb la Gran Bretanya i, posteriorment, amb Amèrica. Els grans beneficis econòmics resultants van permetre finançar, en gran part, la revolució industrial a Catalunya.

Alguns historiadors han estudiat la relació d’aquest comerç amb la Guerra de Successió, i això ens ha animat a organitzar aquesta jornada com una activitat dins els actes sobre el Tricentenari del final de la Guerra de Successió. La trobada es fa a Reus perquè, històricament, fou la primera ciutat de Catalunya a iniciar la producció d’aiguardent a gran escala, i esdevingué la capital indiscutible d’aquest producte i gaudí d’una gran fama al continent europeu. Per a la celebració de la jornada s’ha escollit la seu de l’INCAVI, situada en l’edifici de la centenària Estació Enològica (i com a continuador d’aquesta), pel significat que té per a la nostra viticultura.

La jornada es divideix en tres parts. La primera tractarà dels fets històrics, la Guerra de Successió i el lligam amb l’aiguardent i Reus. La segona, de contingut tècnic i enològic, introduirà els productes que actualment utilitzen l’aiguardent, com el brandi o el vermut. D’aquest últim, Reus en va ser la capital de l’Estat espanyol. La tercera part consistirà en un tast de vermuts i aiguardents.

FULLET PDF  I BUTLLETA D’IINSCRIPCIÓ  JORNADA AIGUARDENT OCTUBRE REUS

Compartir

Conferència “La Llei d’Espais Agraris”

El proper 29 d’octubre de 2014, la ICEA presentarà la conferència:

“La Llei d’Espais Agraris”, a càrrec d’Antoni Enjuanes Puyol, subdirector general d’Infraestructures Rurals del DAAM.

L’acte tindrà lloc a la sala Pere i Joan Coromines de l’IEC (Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), a les 18.30 de la tarda.

L’esborrany de la Llei d’Espais Agraris s’està redactat i properament s’enviarà a les diferents entitats afectades i administracions interessades per a que manifestin el que creguin convenient. Entre les entitats afectades està la ICEA, per la qual cosa, les opinions que es recullin en la conferència del dia 29 d’octubre seran de gran utilitat per a la redacció definitiva de la Llei. Més endavant us trametrem un full amb més informació sobre la conferència.

Joan Anglès Sedó
Coordinador de la Secció d’Agricultura

XXXIX JORNADA D’AGRICULTURA A PRADA DE CONFLENT

XXIX JORNADA D’AGRICULTURA A PRADA. Universitat Catalana d’Estiu

«L’agricultura sota contracte: integració i cadenes de valor»

Dissabte, 23 d’agost de 2014

Liceu Renouvier de Prada (Conflent)

Organitza: Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)

Col·labora: Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans

PROGRAMA JORNADA D’AGRICULTURA

9:30 a 10:00h. Obertura a càrrec de Jordi Sala i Casarramona, director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Presentació i introducció, a càrrec de Josep M. Vives, president de la ICEA.

10:00 a 10:45h. «Agricultura i contractes: una perspectiva històrica» a càrrec de Lluis Bosch, enginyer agrònom i professor de la Universitat de Girona i Victòria Soldevila, economista i professora de la Universitat Rovira i Virgili.

10:45 a 11:00h. Torn d’intervencions i preguntes

11:00 a 11:45h. «Problemàtica del sector lleter i els nous contractes obligatoris»a càrrec de Eduard Gelpi, responsable recursos lactis a Calidad Pascual, S.A.U.

11:45 a 12:30h. «El Programa Triptolemos de suport a la gestió del ramaders amb contracte lleter amb Nestlé»  a càrrec d’Yvonne Colomer, directora executiva de la Fundació Triptolemos.

12:30 a 13:00h. Torn d’intervencions i preguntes

13:00 a 14:30h. Pausa i dinar

14:30 a 15:00h. «Els contractes des de l’òptica del pagès» a càrrec de Josep M. Besora, Cal Mascó, Selvanera (La Segarra).

15:00 a 15:30. «Els contractes des de l’òptica del fabricant» a càrrec de Dionís Guiteras, gerent i propietari de Natureco SL i Diputat al Parlament de Catalunya.

15:30 a 16:15h. «Relacions entre productors i grans superfícies en el sector de la fruita i l’hortalissa a Catalunya Nord» a càrrec de Yves Aris, president de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA), Departament dels Pirineus Orientals) i d’un representant del Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs (CDJA)

16:15 a 17:15h Torn d’intervencions i preguntes

17:15 a 17:45h Cloenda

CURS PRÀCTIC D’ASSESSORAMENT EN GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES (GIP)

Barcelona, del 3 al 25 de juliol

Lloc:   COEAC. Passeig de Gràcia, 55, 6è 6ena. 08007 Barcelona

Data: els dijous i divendres, del 3 al 25 de juliol de 2014

Hora: Tarda de 16h a 20h

Organitza: Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, en col·laboració amb la Institució Catalana d’Estudis Agraris ha cregut d’interès organitzar un curs pràctic d’ASSESSORAMENT EN GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES, previst pel proper mes de juliol.

Aquest curs s’adreça especialment als tècnics amb  titulacions d’Enginyer Agrònom, Enginyer Tècnic Agrícola, Enginyer de Monts o Enginyer Tècnic de Monts, adquirides amb els plans d’estudis anteriors al Pla Bolònia que, d’acord amb l’annex II del RD 1311/2012, els habilita per exercir com assessors en gestió integrada de plagues, amb l’únic requisit d’acreditar aquestes titulacions davant  els Serveis de Sanitat Vegetal del DAAM.

També hi poden participar tots els professionals que desitgin ampliar coneixements en el camp de la lluita integrada de plagues.

L’objectiu principal del curs és que els alumnes assoleixin els coneixements pràctics que garantitzin una prestació de serveis professionals de qualitat en l’àmbit de l’assessorament fitosanitari.

Informació i programa  a AGRONOMS.CAT

Formulari d’inscripció  a  CURS GESTiÓ PLAGUES GIP   

 

 

II TARDA DE JARDINS I JARDINERS

 

Barcelona, 19 de juny de 2014, de 17.30 h a 20.30 h

Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans

 

17.30 h Presentació de la II Tarda a càrrec del senyor Josep M. Vives, president de la ICEA.

17.45 h «Píndoles. El procés de recerca del patrimoni jardiner», a càrrec de membres del Grup Jardins i Jardiners.

18.10 h «Nova aproximació a Joan Mirambell», a càrrec de la doctora Alícia Suárez, professora titular

d’història de l’art del segle xx de la Universitat de Barcelona (UB). Investigadora del GRACMON.

18.35 h Pausa

18.50 h «Joaquim Folch i Torres i l’art del jardí», a càrrec de la doctora Mercè Vidal, professora titular del Departament d’Història de l’Art de la UB. Historiadora i crítica d’art. Investigadora del GRACMON. Comissària de l’Any Joaquim Folch i Torres.

19.15 h «El jardí botànic de Sant Joan Despí de la família Salvador», a càrrec del doctor Josep M. Montserrat, director del Jardí Botànic de Barcelona.

19.45 h Fragment del documental Lo jardí de las rahons perdudes, del director Daniel B. Farré. Presentació i conversa amb Ignacio Somovilla, historiador de l’art, especialista en història del jardí i membre del Grup Jardins i Jardiners.

20.15 h Cloenda

PROGRAMA 2na Tarda Jardins i Jardiners    Coordinació de l’acte: Joaquim Camps